6/12/12

Ανελκυστήρες

Η Manifest παρέχει Ολοκληρωμένες Λύσεις στο Σχεδιασμό Εγκατάσταση, Συντήρηση και Αδειοδότηση λειτουργίας, σε συστήματα ανέλκυσης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Η φιλοσοφία μας επικεντρώνεται στην ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των ανελκυστήρων.

Συνδυάζουμε την τεχνογνωσία της Manifest με τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των συστημάτων, των μηχανισμών και των υλικών κατασκευής.

Με τη βαθειά γνώση, την τεχνική πληρότητα, την ευέλικτη δομή και λειτουργία, το πιστοποιημένο προσωπικό, τα οργανωμένα logistics των μηχανισμών – ανταλλακτικών και των υλικών κατασκευής, τη σύγχρονη δομή και την ευέλικτη λειτουργία, διασφαλίζουμε την άμεση και διαρκή τεχνική υποστήριξη.

Έτσι επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων ανέλκυσης, τη μέγιστη ασφάλεια, την επέκταση της διάρκειας ζωής, ικανοποιώντας τις σύνθετες λειτουργικές απαιτήσεις των επαγγελματικών εγκαταστάσεων και παράλληλα με εναλλακτικές λύσεις αισθητικής αναβάθμισης.

Ανάλογα, λοιπόν, με τη χρήση, τις λειτουργικές απαιτήσεις, τις αισθητικές επιλογές, τις κατάλληλες σημάνσεις και τις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης, αριστοποιούμε το τελικό αποτέλεσμα, δημιουργώντας υψηλά standard ασφαλείας.

Γιατί η Manifest αντιμετωπίζει ορθολογικά και συνάμα επιστημονικά, με τεκμηριωμένη μεθοδολογία το κρίσιμο αίτημα της ασφάλειας και της απρόσκοπτης λειτουργίας, επιτυγχάνοντας μείωση των επισκευαστικών επεμβάσεων.

Η συχνότητα συντήρησης, συνεπώς, περιορίζεται στις οριζόμενες από τη νομοθεσία και τη διεθνή πρακτική, χρονικές προθεσμίες.

Όσον αφορά στις προδιαγραφές συντήρησης και εγκατάστασης συστημάτων ανέλκυσης, έχουμε εισάγει την εφαρμογή των τεχνικών απαιτήσεων των 18 σημείων ασφαλείας των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 και την εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 95/16 ΕΚ μέσω της υιοθέτησης των ΚΥΑ 29362/21-12-2005 και ΚΥΑ 2604/Β/2008, οδηγώντας την εγκατάσταση στα πλέον υψηλά επίπεδα ασφαλείας.

περισσότερα: www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου