6/12/12

Γεωθερμική Ενέργεια

Η γεωθερμική ενέργεια παράγεται με τη μετατροπή ζεστού νερού ή υδρατμού, που βρίσκεται σε αρκετό βάθος από την επιφάνεια της γης, σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού ποικίλει από περιοχή σε περιοχή και μπορεί να έχει τιμές από 25ο C μέχρι 350ο C. Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, η γεωθερμική ενέργεια αξιοποιείται για τη θέρμανση κατοικιών κτιριακών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων, κτηνοτροφικών μονάδων, ιχθυοκαλλιεργιών κτλ.

Η Ελλάδα λόγω της υπεδαφικής διαμόρφωσης, είναι πλούσια σε γεωθερμική ενέργεια. Στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, οι θερμοκρασίες των γεωθερμικών ρευστών είναι πολύ υψηλές, ενώ περιοχές πλούσιες σε γεωθερμία, με ρευστά χαμηλότερων θερμοκρασιών, είναι διάσπαρτες σε όλη την χώρα.

Έτσι εκμεταλλευόμενοι τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ υπεδάφους και επιφάνειας, μπορούμε να θερμάνουμε χώρους τον χειμώνα και να τους ψύξουμε αντίστοιχα το καλοκαίρι, με τη χρήση μιας διάταξης (γεωθερμική αντλία θερμότητας) η δε θερμότητα μεταδίδεται μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων που είτε βρίσκονται σε οριζόντια διάταξη και χαμηλό βάθος, είτε σε κατακόρυφη διάταξη αξιοποιώντας μία γεώτρηση που γίνεται γι’ αυτό το λόγο.

Πλεονεκτήματα

  • Χαμηλό κόστος λειτουργίας, καθώς το 70%-80% της απαραίτητης ενέργειας απορροφάται από το γεωεναλλάκτη.
  • Δεν εξαντλούνται ενεργειακοί πόροι από το περιβάλλον και δεν παράγονται ρύποι.
  • Μηδενική συντήρηση (παρά μόνο περιοδικό έλεγχο της αντλίας).
  • Αθόρυβη και ασφαλής λειτουργία.
  • Μεγάλο συντελεστή απόδοσης.
  • Παροχή θέρμανσης και δροσισμού με μία μεγάλη μονάδα.
  • Αυτοματοποίηση λειτουργίας.
  • Αντιπαγετική και αντιθερμική προστασία.


Συστήματα Λύσεων

Τα συστήματα των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας και κλιματισμού, διακρίνονται σε κλειστά και ανοιχτά. Οι τρείς τύποι κλειστών εγκαταστάσεων συστημάτων βρόγχων ταξινομούνται σε οριζόντια, κάθετα και παραλίμνια. Η επιλογή της λύσης αξιολογεί το κλίμα, τους εδαφολογικούς όρους, το διαθέσιμο χώρο. Η χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, παρέχουν λύσεις θερμότητας, ψύξης και χρήσης ζεστού νερού.

περισσότερα: www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου