6/12/12

Υδροηλεκτρική Ενέργεια

Στα υδροηλεκτρικά έργα η ενέργεια από την πτώση - κίνηση του νερού μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, με τη βοήθεια μιας τουρμπίνας (υδροστροβίλου).

Η υδραυλική ενέργεια, η ενέργεια του νερού, είναι μια ανανεώσιμη και αποκεντρωμένη πηγή ενέργειας που υπηρετεί τον άνθρωπο στις ενεργειακές του ανάγκες και στην αναπτυξιακή του πορεία.

Η αξιοποίηση των μικρών υδροδυναμικών, των χιλιάδων μικρών ή μεγαλύτερων υδατορρευμάτων και πηγών της ορεινής Ελλάδος, περνά από την υλοποίηση αποκεντρωμένων, αναπτυξιακών μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών πολλαπλής σκοπιμότητας που μπορούν να λειτουργούν, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια και ταυτόχρονα να καλύπτουν υδραυλικές , αρδευτικές και άλλες ανάγκες.

Ως χαρακτηριστικούς δείκτες για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τεχνολογική ωριμότητα μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, μπορούμε να αναφέρουμε τον πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης των υδροστροβίλων (90% κατ’ ελάχιστον) και την πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.

Άλλα Πλεονεκτήματα

  • Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης - απόζευξης στο δίκτυο.
  • Αυτόματη λειτουργία και αξιοπιστία.
  • Παραγωγή ενέργειας άριστης ποιότητας χωρίς διακυμάνσεις.
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής, άριστη διαχρονική συμπεριφορά.
  • Χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας.


Οι συνιστώσες του έργου εντάσσονται αισθητικά και λειτουργικά, με σεβασμό, στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος.

Η Manifest αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των δικτύων, συστημάτων και υποσυστημάτων ηλεκτρικής διασύνδεσης.


περισσότερα: www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου