6/12/12

Αναβάθμιση Ανελκυστήρων

Η Manifest σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αναβάθμισης των ανελκυστήρων μέσω προσθήκης ή αντικατάστασης υποσυστημάτων, εξαρτημάτων ή υλικών.

Οι παρεμβάσεις και οι ενέργειες αναβάθμισης επιβάλλονται κυρίως, για λόγους ασφάλειας και απροβλημάτιστης λειτουργίας.

Οι αντικαταστάσεις και οι παρεμβάσεις αφορούν μέρη (parts) που είναι χαμηλότερου επιπέδου ασφαλείας, από τα σημερινά υψηλά standards ασφαλείας, ή μέρη που έχουν υποστεί φυσιολογική φθορά από την πολυετή χρήση ή από ανεπαρκή, ατελή και άστοχη συντήρηση.

Η αναβάθμιση δεν αποτελεί περιττή πολυτέλεια, αλλά επιτακτική ανάγκη, είτε εξαιτίας των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας (ΚΥΑ Φ9.2/29362/1957, ΦΕΚ 1797 Β/2005 ΦΕΚ 696Β/3-5-2007, Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 81-8 /SNEL, πρότυπο σχετικό με την ασφάλεια για ήδη εγκατεστημένους ανελκυστήρες), είτε εξ αιτίας ελέγχων συντήρησης ή περιοδικών ελέγχων – επιθεώρησης που εντόπισαν προβλήματα ασφάλειας ή δυσλειτουργιών.

Γιατί, για τη Manifest, ένας εξ ολοκλήρου νέος ανελκυστήρας, δεν είναι πάντα η ενδεικνυόμενη λύση.
Αντίθετα με την ενδεδειγμένη αναβάθμιση, αναβαθμίζεται η ασφάλεια, καθώς και απαιτήσεις ασφαλείας την εποχή της αρχικής εγκατάστασης ήταν χαμηλότερες από σήμερα και με την αναβάθμιση επιτυγχάνουμε μείωση κόστους συντήρησης και μέγιστη ανανέωση της διάρκειας ζωής.

Τέλος μια διάσταση της αναβάθμισης, όχι κυρίαρχης αλλά υπάρχουσα, είναι και η «αναβάθμιση» της αισθητικής.

Ενδεικτικές Προτάσεις Αναβάθμισης

Για Μηχανικούς Ανελκυστήρες
 • Αν οι μηχανές τους δεν έχουν υποστεί προχωρημένες και ανεπανόρθωτες φθορές ή δει είναι ιδιαίτερα παρωχημένης τεχνολογίας, τότε οδηγούμεθα στη γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας της κίνησης.
 • Έτσι εγκαθιστούμε Internet, επιτυγχάνοντας αναβάθμιση της ποιότητας κίνησης (ομαλότερη – χαμηλού θορύβου) και βελτίωση της ακρίβειας στάσης του θαλάμου, με παράλληλη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Αντικατάσταση της παλαιάς μηχανής με νέα διπλοτάχυτη (οδήγηση AC2) ή νέα μηχανή με οδήγηση VVVF.
 • Αντικατάσταση πλαισίου ανάρτησης θαλάμου από νέο, με αρπάγη διπλής φοράς, με παράλληλη ανακαίνιση του παλαιού σασί.
 • Εγκατάσταση ειδικού φρένου συρματόσχοινου, για το σταμάτημα ή την επιβράδυνση της ανοδικής κίνησης του θαλάμου


Για Υδραυλικούς Ανελκυστήρες
 • Αντικατάσταση πλαισίου θαλάμου, που είναι το υποσύστημα πάνω στο οποίο στερεώνεται ο θάλαμος και φέρει τις διατάξεις ασφαλείας.
 • Αντικατάσταση ηλεκτρικής εγκατάστασης ανελκυστήρα.

Οι πίνακες αυτοματισμού μεγάλης ηλικίας και παλαιάς τεχνολογίας παρουσιάζουν συχνές βλάβες, τα δε πολυάριθμα καλώδια φθορές γήρανσης ή περιβαλλοντικών συνθηκών, οι δε κομβιοδόχοι ορόφων και θαλάμου δεν ευνοούν τη λειτουργικότητα.

Έτσι αντικαθίσταται ο πίνακας της παλαιάς καλωδίωσης και οι κομβιοδόχοι, με αποτέλεσμα την αποφυγή βλαβών και την αναβάθμιση της ποιότητας της κίνησης.


Αντισεισμική θωράκιση ανελκυστήρα

Προσαρμόζουμε μέτρα αντισεισμικής θωράκισης σε παλαιούς υδραυλικούς και μηχανικούς ανελκυστήρες, με εργασίες παρέμβασης και υλικά πιστοποιημένης αντισεισμικής θωράκισης.

Αναβάθμιση θαλάμου με:
 • Επένδυση του παλαιού θαλάμου με νέα τοιχώματα.
 • Αντικατάσταση δαπέδου και ψευδοροφής.
 • Τοποθέτηση συστήματος αμφίδρομης επικοινωνίας.
 • Τοποθέτηση φωτισμού ασφαλείας.

Πόρτες Θαλάμου

Προσαρμογή πόρτας τύπου Ions στον υπάρχοντα θάλαμο ή τοποθέτηση συρόμενης αυτόματης πόρτας.

Πόρτες ορόφων

Τοποθέτηση – εγκατάσταση νέων ημιαυτόματων πορτών ορόφου ή αντιστοίχων αυτόματων και κλειδαριών.

Διάφορες Παραμβάσεις σε:

Συρματόσχοινα – κώνους, επικαθήσεις, ρεγουλατόρους, συσκευές υπερφόρτωσης, αντικαταστάσεις εξαρτημάτων θυρών, πλαίσια θαλάμων και αντίβαρα, πόρτες φρέατος, κομβιοδόχους, σύστημα αυτόματου απεγκλωβισμού.

Αισθητικές Παρεμβάσεις:

Επενδύσεις θαλάμων με διάφορα υλικά (inox, ξύλο, δέρμα, γυαλί) σε διαφορετικούς χρωματισμούς.


περισσότερα: www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου