15/4/13

Οφέλη Ανακύκλωσης Συσκευών

Με την ανακύκλωση συσκευών μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων και ταυτόχρονα ο κίνδυνος ρύπανσης από επικίνδυνες ουσίες.
Επιτυγχάνεται μείωση της εξόρυξης και της επεξεργασίας πρώτων υλών, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Τέλος, μειώνονται οι κίνδυνοι μόλυνσης του εδάφους, του νερού και του αέρα, χάρη στη μείωση των παραγωγικών διαδικασιών και συγχρόνως περιορίζονται οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου.

Επιπρόσθετα, η ανακύκλωση συμβάλλει στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και οδηγεί σε μείωση τιμών, χάρη στον περιορισμό των βιομηχανικών αναγκών σε πρώτες ύλες, ενεργειακές πηγές, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.
Έτσι η φύση σταδιακά θα πάψει να δέχεται περισσότερες πιέσεις από όσες η φέρουσα ικανότητα της επιτρέπει.

Οφέλη για τον παραγωγό ανακυκλώσιμων υλικών:
Με τα συστήματα διαχωρισμού και τα προγράμματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και συσκευασιών προσδίδουμε αξία, προσαρμόζοντας με ακρίβεια τις ιδιαιτερότητες κάθε παραγωγού (βιομηχανία, μεταποίηση, εμπορική δραστηριότητα, logistics, εμπορικά κέντρα κλπ)
Έτσι:
  • Διαχειριζόμαστε υλικά με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
  • Διαχωρίζουμε υλικά με υψηλή ακρίβεια.
  • Προσδίδουμε αξία στα ανακυκλώσιμα υλικά.
  • Μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας υιοθετώντας ορθή ενεργειακή συμπεριφορά.
  • Επενδύουμε σε πράσινες τεχνολογίες.
  • Σεβόμαστε τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς συμβάσεις.
  • Ευαισθητοποιούμε όλους, όσους συνδέονται με τον Όμιλο της Manifest (εργαζόμενους, συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες, τοπική κοινωνία).
Η εν γένει συμπεριφορά και λειτουργία μας είναι ευθυγραμμισμένη αυστηρά στις νομοθετικές απαιτήσεις, γεγονός που επιτυγχάνεται με την ισχυρή, αξιόπιστη και στελεχωμένη οργάνωση μας, που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία, ουσιαστική διαχειριστική επάρκεια και είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε σύνθετες ανάγκες υψηλής κλίμακας.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου