11/4/13

Εφαρμογές Αποσμήσεων

Εφαρμογή Απόσμησης σε Ταμιευτήρα Νερού

Το πρόβλημα
Η αναγκαιότητα εξουδετέρωσης της δυσοσμίας των αερίων ρύπων που δημιουργούνται σε στάσιμα νερά, με φιλικότητα προς το περιβάλλον τρόπο, είναι ένα πρόβλημα σύνηθες στην εποχή μας.

Η Εφαρμογή
Με την υιοθέτηση της τεχνολογίας Bioaugmentation με ισχυρό φορτίο ωφέλιμων μικροοργανισμών μειώνει έως και 80% τα οργανικά στερεά που προκαλούν τους αέριους ρύπους.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, καταγράφονται αυξήσεις της έντασης και της ποσότητας των αέριων ρύπων, εξ αιτίας της βιοδιάσπασης από μικροοργανισμούς.
Το σύστημα ενδείκνυται για δεξαμενές αρδευόμενου νερού, σηπτικές δεξαμενές βιολογικών, δίκτυα αποχετεύσεων, κανάλια αποστραγγίσεων, αβαθείς λίμνες, αναερόβιες λιμνοθάλασσες.
Με την εφαρμογή του επιτυγχάνουν αποτελέσματα απόσμησης με:
  • Φυσικό τρόπο.
  • Σεβασμό στη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος του νερού.
  • Μηδενική έκλυση τοξικών ουσιών για τον άνθρωπο και τα ζώα.
  • Ευχρηστία εφαρμογής.
  • Τεκμηρίωση της εφαρμογής από διεθνείς Πιστοποιήσεις.
                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου