8/4/13

Συστήματα Ασφαλείας

Τα προϊόντα της Manifest Security που τοποθετούνται σε εγκαταστάσεις φέρουν Διεθνείς Πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν και εφαρμόζονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Η διαχείριση των Logistics της Manifest Security γίνεται με πιστοποιημένη διαδικασία, η οποία διασφαλίζει ότι παραλαμβάνετε προϊόντα με εκείνες τις προδιαγραφές ποιότητας και χαρακτηριστικά, όπως αυτά εξέρχονται της παραγωγικής διαδικασίας.

Έτσι παραλαμβάνετε υψηλής ποιότητας ανταγωνιστικά προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, με δυνατότητες αναβάθμισης και επέκτασης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άριστα σε νέες ιδέες και τεχνολογίες καθώς και στις αυξημένες ανάγκες για ασφάλεια που θα προκύψουν.

Περισσότερα:  www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου