9/4/13

Γενικοί Καθαρισμοί

Συχνά δημιουργούνται ανάγκες (επιθεωρήσεις, αλλαγές χρήσης χώρων, αποθηκευτικές ανάγκες) ή έκτακτες περιπτώσεις (φυσικές καταστροφές – πυρκαγιά, πλημμύρες, ατυχήματα) που επιβάλουν γενικό καθαρισμό των κτιρίων.
Πρόκειται για καθαρισμό γενικευμένης φύσης με εξειδικευμένες απαιτήσεις και συνήθως χαρακτήρα «ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ».

Διαδικασίες Γενικού Καθαρισμού:

  • Διαμόρφωση φακέλου έργου.
  • Τοπογραφική αποτύπωση.
  • Περιγραφή ειδικών αναγκών απαιτήσεων.
  • Προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος έργου.
  • Δημιουργία Προγράμματος Εργασιών.
  • Επιλέγεται το κατάλληλο Κινητό Συνεργείο (Προσωπικό – Υλικά – Μηχανολογικός Εξοπλισμός).
  • Ανάθεση έργου σε επόπτη που αναλαμβάνει και την υλοποίηση του έργου (επιλογή Προσωπικού, Μέσων, Εξοπλισμού, Υλικών).
  • Ο επόπτης διαχειρίζεται ιδιαιτερότητες και αντιξοότητες τηρώντας τις Προδιαγραφές Ποιότητας Έργου αλλά και του χρονοδιαγράμματος.
  • Ο επόπτης παραδίδει το έργο σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του πελάτη, μέσα από τις διαδικασίες πρωτόκολλου παράδοσης έργου και παραλαμβάνει υπογεγραμμένη τη βεβαίωση παράδοσης έργου
Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου