9/4/13

Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

Σκοπός:
Η καταγραφή της “ζώσας πραγματικότητας” ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες (σκοτάδι, καπνός, βροχή, ομίχλη κ.λ.π.) με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη από κακόβουλες ενέργειες, σε συγκεκριμένους χώρους.

Μεθοδολογία:
Τοποθετούμε κάμερες στον χώρο που επιθυμούμε να επιτηρήσουμε (computer room, ταμεία, γέφυρες, γκαράζ, αποθήκες κ.λ.π.), τις συνδέουμε με ένα καταγραφικό κι αυτό με μία οθόνη. Από τη οθόνη επιτηρούμε ζωντανά τις κινήσεις και με την βοήθεια του καταγραφικού (μικροϋπολογιστής), μπορούμε να ανατρέξουμε και σε εικόνες του παρελθόντος.


Εξοπλισμός:
  • Κάμερες: διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία ανάλογα με τον χώρο και τις ανάγκες που καλούμεθα να καλύψουμε. Έτσι έχουμε κάμερες ασπρόμαυρες (Black – White), έγχρωμες (Colour), Ημέρας – νύχτας (Day – Night), θερμικής απεικόνισης FLIR (Forward Looking InfraRed), κάμερες (Body), κάμερες τύπου θόλου (Dome), κάμερες για αυτοκίνητα (Car Rear View System), κάμερες IP, κάμερες διακριτικές ή κρυφές, μικροκάμερες, κάμερες ασύρματες (Wireless), κάμερες με κίνηση κ.λ.π.
  • Καταγραφικό: οι συσκευές καταγραφής και διαχείρισης είναι απαραίτητες για συστήματα με περισσότερες από μία κάμερες. Επιβεβλημένη η σύνδεση του με συναγερμό, access control και πυρανίχνευση για ενοποίηση των συστημάτων και άμεση ανταπόκριση σε κάθε συμβάν.
Η διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας στα συστήματα οπτικού ελέγχου και οι διευρυμένες ανάγκες για ασφάλεια οδήγησαν τα καταγραφικά να είναι υπολογιστές και οι κάμερες να είναι υψηλής ανάλυσης (High Definition).
Έτσι με τις τεχνολογίες συμπίεσης ψηφιακής εικόνας και την χρήση Η/Υ έχουμε εικόνα ποιότητας, προηγμένες καταγραφές, στιγμιαίες αναπαραγωγές, ζωντανή παρακολούθηση σημείων πώλησης (POS), υποστήριξη κινητών τηλεφώνων, έλεγχος κατάστασης εισόδων/εξόδων με μία κίνηση, καταμέτρηση αντικειμένων, ενεργοποίηση συναγερμού σε περίπτωση που έχουμε μετακίνηση αντικειμένων μεταξύ δύο προκαθορισμένων περιοχών, ανίχνευση απώλειας εικόνας κτλ.
Μερικές Δυνατότητες:
  • Μήνυμα (e-mail, Gsm, κ.λ.π.) με συνημμένο αρχείο εικόνας κατόπιν ανίχνευσης κίνησης, απώλειας εικόνας ή σφάλματος σε εισόδους – εξόδους, μετακίνηση κάμερας σε προκαθορισμένο σημείο, επιτήρηση μέσω Webcam, εικόνα σε εικόνα, room, super zoom, κ.λ.π. Τα περισσότερα CCTV μεταδίδουν τα σήματα VIDEO, ήχου και τηλεμετρίας μέσω ομοαξονικών καλωδίων, καλωδίου συνεστραμμένου ζεύγους ή όταν υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις με χρήση οπτικών ινών με κατάλληλο τερματικό εξοπλισμό. Όλα τα προηγούμενα προσφέρουν και αποδοτικές και εναλλακτικές λύσεις. Ωστόσο υπάρχουν εφαρμογές, αλλά και ανάγκες στις οποίες απαιτείται ασύρματη μετάδοση σημάτων VIDEO, ήχου και τηλεμετρία.
  • Αίθουσα Ελέγχου (Control Room)
Η καρδιά της επιτήρησης, είναι ο χώρος εκείνος που λαμβάνει την πληροφορία από τις συσκευές επιτήρησης (κάμερες, ανιχνευτές κ.α.), την συλλέγει και την προβάλει στον χρήστη, ο οποίος προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες ασφαλείας.
  • Επιλογή Συστήματος
Δεν επαρκεί να γνωρίζουμε τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα ενός Συστήματος CCTV. Το βασικότερο όλων είναι ότι είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την χρηστικότητα και την συμβατότητα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ασφαλείας της εγκατάστασης και το συνταίριασμα του με τις απαιτήσεις ασφαλείας.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ασφάλειας, η Μελέτη, η Εγκατάσταση, το Start Up και η λειτουργία των CCTV δομείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις από την Οδηγία 1122/2000 της Αρχής, που εκδόθηκε βάσει του Ν. 2472/1997.

Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου