9/4/13

Καθαρισμός και Λοιμώξεις

Ο καθαρισμός, ως συνιστώσα της ξενοδοχειακής υποστήριξης, αποτελεί τον ένα πυλώνα των υπηρεσιών καθαρισμού της Manifest Services.

Κατά τον δεύτερο πυλώνα των υπηρεσιών μας, τον ιδιαίτερα κρίσιμο, η καθαριότητα από την Manifest, θέτει ως προϋπόθεση πρωταρχικής σημασίας την πρόληψη διασποράς μικροβίων στον ενδονοσοκομειακό χώρο.
Στόχος, των ορθών τεχνικών μας στον καθαρισμό, είναι η μείωση του μικροβιακού φορτίου, μέσα από την υιοθέτηση βασικών αρχών και κανόνων καθαρισμού.


Οι άνθρωποι, η μεθοδολογία, τα υλικά, τα μέσα, ο εξοπλισμός με τα οποία επιτυγχάνεται η καθαριότητα (και με την διάσταση της υγιεινής) διαφέρουν ριζικά από ότι σε άλλες εγκαταστάσεις.

Γιατί έχουμε γνώση των κινδύνων των λοιμώξεων που εγκυμονούν για τους ασθενείς, το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους επισκέπτες, το προσωπικό της καθαριότητας, από την διασπορά των μικροβίων, από την ξηρά ή την υγρή μέθοδο καθαρισμού.

Γιατί όπως ανακοινώθηκε, στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Επιδημιολογίας της Περίθαλψης (Society to Healthcare Epidemiology of America – SHEA) στις 20/3/2009, σύμφωνα με νέα μελέτη, η εφαρμογή ενός αυστηρού Πρωτόκολλου Καθαριότητας στο περιβάλλον των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) οδήγησε σε μεγάλες μειώσεις μετάδοσης του MRSA σε ασθενείς που εισάγονταν σε δωμάτια όπου προηγουμένως νοσηλεύονταν ασθενείς με λοίμωξη.

Η λοίμωξη φαινόμενο πολύπλοκο και πολυπολικό εδράζεται:
  • Στους ασθενείς
  • Στους νοσοκομειακούς χώρους που είναι χώροι επικίνδυνοι για την μετάδοση με τα χέρια και την διασταυρώμενη επιμόλυνση
  • Στις περιβάλλουσες επιφάνειες με συχνή επαφή (κρίσιμες οι λαβές θυρών, οι κλειδαριές, οι βρύσες, τα καθίσματα τουαλέτας, οι διακόπτες και οι πρίζες, οι επιφάνειες τραπεζιών σίτισης των ασθενών, οι διακόπτες φωτός, τα πλήκτρα συσκευών, οι μοχλοί σε καζανάκια WC κ.λ.π.)
  • Στα Ιατρικά Απόβλητα ΙΑ (μη αστικά)
  • Στην ύπαρξη χώρων εξαιρετικά υψηλού κινδύνου (Χειρουργεία, Μ.Ε.Θ., αιμοδυναμικό εργαστήριο)
  • Στην ύπαρξη χώρων υψηλού κινδύνου (κεντρική αποστείρωση, τμήμα επειγόντων περιστατικών, εργαστήρια κ.λ.π.)
  • Στην ατελή χρήση ή έλλειψη Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
  • Στον ευρύ κύκλο και τις σύνθετες ζώνες εργασιών περισυλλογής και διανομής ιματισμού (ιματισμός ασθενών, λοιμογόνος ή δυνητικά λοιμογόνος ιματισμός, στολές προσωπικού, λοιπός ιματισμός).
Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου