10/4/13

Καθαρισμός Κυλιόμενων Σκαλών

Η Manifest αναλαμβάνει τον καθαρισμό με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα κάθε τύπου κυλιόμενης σκάλας.
Δύο (2) είναι τα βασικά στάδια των εργασιών:
  • Στο πρώτο στάδιο, σύστημα από βούρτσες ,που περιστρέφονται σε αντίθετη φορά και με 900 στρ/min , αποσπούν την ξηρά σκόνη και κάθε στερεό ρύπο και τον περισυλλέγουν στον ενσωματωμένο αναρροφητήρα.
  • Στο δεύτερο στάδιο, τα ακροφύσια απελευθερώνουν ειδικό χημικό διάλυμα ( ειδικά μελετημένο ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα στα μηχανικά μέρη των κυλιόμενων σκαλών ,τα οποία μπορεί να είναι κατασκευασμένα από πληθώρα διαφορετικών υλικών, λάστιχο, πλαστικό, μέταλλο).
Τέλος το μηχάνημα διαθέτει σύστημα αυτόματης ευθυγράμμισης με τον εκάστοτε τύπο κυλιόμενης σκάλας(απόλυτη εφαρμογή στο πέλμα).

Η χημική δράση του διαλύματος σε συνδυασμό με την δράση της βούρτσας, καθαρίζει αποτελεσματικά γράσο και στερεούς ρύπους που επικάθονται σε αυλάκωση. Σημειωτέων ότι ο καθαρισμός πραγματοποιείται χωρίς διακοπή λειτουργίας των σκαλών.

Έτσι οι κυλιόμενες σκάλες δείχνουν καινούριες, αφήνοντας την καλύτερη εντύπωση στον επισκέπτη, για τον οποίο αποτελεί συχνά από τα πρώτα πράγματα που θα συναντήσουν στον χώρο.

Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου