9/4/13

Συντήρηση Καθαρισμού

Με τη συντήρηση (επαναλαμβανόμενες προκαθορισμένες εργασίες καθαρισμού) στοχεύουμε στη διατήρηση της εικόνας των χώρων.
Αυστηρά τηρούμενο πρόγραμμα, (χρόνος – μεθοδολογία εργασιών) σταθερό προσωπικό, αντίστοιχα μέσα, εξοπλισμός και υλικά, διασφαλίζουν την ενισχυμένη φροντίδα των εγκαταστάσεων.

Διαδικασίες Έναρξης Συντήρησης Καθαρισμού:

 • Καθορισμός ραντεβού
 • Επίσκεψη τεχνικών εμπειρογνωμόνων και αναλυτική προσέγγιση για διαμόρφωση φακέλου του έργου με:
 1. Τοπογραφικό σκαρίφημα των χώρων.
 2. Αποτύπωση των ειδικών αναγκών.
 3. Προσδιορισμό των κρίσιμων και ευαίσθητων χώρων.
 4. Εντοπισμό των ειδικών συνθηκών και λειτουργικών αναγκαιοτήτων.
 • Συνάντηση με εκπρόσωπο της εταιρείας μας:
 1. Παρουσίαση τεχνικής μελέτης.
 2. Παρουσίαση οικονομικών όρων της προσφοράς.
 3. Διαδικασίες Εκτέλεσης Συντήρησης Καθαρισμού Επαγγελματικών Χώρων.
 • Με βάση το φάκελο του έργου αποτυπώνεται η «ρουτίνα» του μηνιαίου προγράμματος.
 • Με βάση τη φύση του έργου επιλέγεται το κατάλληλο για την περίσταση προσωπικό.
 • Ορίζονται οι ομαδάρχες και οι περιφερειακοί επόπτες αρμόδιοι για το έργο.
 • Διαμορφώνονται οι τομείς ευθύνης, τα καθήκοντα και ωράρια του προσωπικού.
 • Με βάση το καθηκοντολόγιο του έργου, γίνεται εκπαίδευση και προετοιμασία του προσωπικού.
 • Μεταφορά εξοπλισμού, υλικών και αντίστοιχων μέσων – εργαλείων μηχανημάτων από τη κεντρική αποθήκη στο χώρο εργασίας.
Έτσι με ένα οργανόγραμμα έργου (Project management) και με την ενεργοποίηση των διαδικασιών ελέγχου τίθενται σε εφαρμογή σύμφωνα με τα δεδομένα του φακέλου των έργων οι προδιαγραφές λειτουργιών του πιστοποιητικού ελέγχου ποιότητας.
Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου