22/4/13

Υπηρεσίες Καθαρισμού στον Όμιλο ΕΤΕ

Η Εθνική Τράπεζα ηγείται του μεγαλύτερου Ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ο Όμιλος της ΕΤΕ δραστηριοποιείται σε 12 χώρες διεθνώς και ελέγχει, εκτός της ΕΤΕ, 9 τράπεζες και 64 εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών και λοιπών υπηρεσιών, απασχολώντας 35.007 εργαζόμενους.
H Manifest ανέλαβε τις υπηρεσίες καθαρισμού σε καταστήματα,
κτίρια Διοίκησης, όπως του Γέρακα, 29.905 τ.μ. και εγκαταστάσεις θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου της ΕΤΕ, όπως το Μέγαρο της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Λ. Συγγρού 26.675 τ.μ. Αξιοσημείωτο είναι πως η συμφωνία που επετεύχθη, καλύπτει σχεδόν το σύνολο των εγκαταστάσεων του ομίλου στην Αττική, μετατρέποντας την Manifest σε στρατηγικό συνεργάτη της Εθνικής Τράπεζας.

                                                                                                             Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου