22/4/13

Υπηρεσίες Καθαρισμού & Υγειονομικές εφαρμογές στην AstraZeneca

Η AstraZeneca Ελλάδος, όντας μια εταιρεία εστιασμένη στον ασθενή, κατέχει ηγετική θέση στη φαρμακευτική βιομηχανία της χώρας. Πρωταρχικό ρόλο, για την ηγετική της θέση και την ανάπτυξή της, διαδραματίζουν οι εργαζόμενοι που την πλαισιώνουν και το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί. Η AstraZeneca απασχολεί σήμερα περίπου 400 εργαζόμενους.
Η Manifest ανέλαβε τις υπηρεσίες καθαρισμού σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας πανελλαδικά καθώς και τις εφαρμογές απεντομώσεων – μυοκτονιών.
Πιο συγκεκριμένα, στα κεντρικά γραφεία της στο Μαρούσι, στο Κέντρο Διανομής των προϊόντων της που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο και στα γραφεία της που λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου