11/4/13

Επιχρίσματα

Τα επιχρίσματα (σοβάδες) είναι η επικάλυψη των τοίχων και του σκελετού (υποστηλώματα), δοκάρια, τοιχεία) με ένα ή περισσότερα στρώματα κατάλληλου μείγματος (κονιάσματος).
Τα επιχρίσματα αποτελούν ασπίδα προστασίας των εξωτερικών επιφανειών των κτιρίων, ενισχύουν τη θερμομόνωση και ηχομόνωση και συνιστούν σημαντικό στοιχείο της αισθητικής της εγκατάστασης.Το επίχρισμα είναι μια κρίσιμη εργασία, είτε αφορά ανακατασκευή είτε μερεμέτι, και απαιτεί γνώση και σχολαστικότητα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κρίσιμα στάδια των εργασιών επιχρίσματος:
  • Σχολαστικός καθαρισμός και εξομάλυνση επιφάνειας.
  • Τοποθέτηση πλέγματος σε αρμούς (δοκαριών – κολώνων) και μερεμετίσματα.
  • Τσιμεντοειδές πεταχτό για την ενσωμάτωση του επιχρίσματος στην τοιχοποιία.
  • Κατασκευή οδηγών για το σωστό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.
  • Γεμίσματα σύμφωνα με τους οδηγούς.
  • Τελικό επίχρισμα με λευκό κονίαμα.
Υιοθέτηση χημικών πρόσμικτων για ισχυρότερες προσφύσεις, μεγαλύτερες αντοχές, ελαστικότητες, συγκολητικά χαρακτηριστικά, σφραγιστικές δυνατότητες.
Τα ανωτέρω πραγματοποιούνται με μηχανήματα εκτόξευσης ή χειρώνακτα, αν πρόκειται για εργασίες μικρής έκτασης – μερεμέτια, τηρώντας τους όρους αφύγρανσης στα στάδια εργασιών.
Αποδίδουμε τη δέουσα προσοχή στην επιλογή των υλικών (σταθερή και κατάλληλη κοκκομετρία), στην αποθήκευση (ακατάλληλες προσμίξεις με χρώματα ή άλλα αδρανή υλικά), στις συνθέσεις των μιγμάτων (υλικά – νερό), στην καλή ενσωμάτωση (πρόσφυση) του σοβά στην τοιχοποιία για αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων ρηγμάτωσης και αποσάθρωσης, στις ενώσεις με αλλαγές υλικών, στα κανάλια ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, στις ενισχύσεις – ινοπλισμούς, στις επικαλύψεις στηθαίων, στις ποδιές παραθύρων, αλλά και στις προδιαγραφές ποιότητας των πρώτων υλών.
Αναλαμβάνουμε εργασίες επιχρισμάτων λευκών, έγχρωμων, υδατοαπωθητικών, μικρού ή μεγαλύτερου πάχους, λείας ή ακανόνιστης (σαγροειδούς) μορφής, τελικής στρώσης, φινιρίσματος, βασικής στρώσης, γεμισμάτων, επιπεδώσεων, διαβάθμισης κοκκινομετρίας.
Αλλά και ειδικά διακοσμητικά επιχρίσματα με άριστη πρόσφυση, υψηλή ελαστικότητα, ικανότητα διαπνοής, ανθεκτικότητα στα αλκάλια, χωρίς ρηγματώσεις, με δυνατότητα εφαρμογής σε όλα τα οικοδομικά υλικά.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου