15/4/13

Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης

Πρώτη προτεραιότητα για τη Manifest αποτελεί η ασφαλής είσοδος και έξοδος, στη μαρίνα μικρών και μεγάλων σκαφών, ακόμη και με τις πλέον δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αλλά και η αρχική παρέμβαση, εντοπισμός, πρώτη βοήθεια, σε βλάβες, είναι μέριμνα του τεχνικού προσωπικού μας. Προσωπικό που πέρα των άλλων διαθέτει ναυτικό background στην ποντοπόρο ναυτιλία.

Παράλληλα με ένα σύνολο σύγχρονων εξυπηρετήσεων, βασισμένο στις υψηλότερες προδιαγραφές και σε διεθνή πρότυπα. Υπηρεσίες που μπορεί να είναι υποστήριξης και ελέγχου ελλιμενισμού (κατάπλου, απόπλου, πρόσδεση, μεθόρμιση, πλαγιοδέτηση, πριμοδέτηση, transit log κ.τ.λ.) , ανεφοδιασμού καυσίμων.
Αλλά και ταχεία εξυπηρέτηση στις θεωρήσεις ναυτιλιακών εγγράφων, αδειών, απόπλου κλπ, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες λιμενονομίας.
Ιδιαίτερη ανακούφιση παρέχουν τα αυτοκινούμενα οχήματα για τη μεταφορά των πεζών και τα καροτσάκια των αποσκευών, οι επικοινωνίες (V.H.F)  αλλά και οι παρεχόμενες  δορυφορικές υπηρεσίες επικοινωνιών (Δορυφορική τηλεφωνία, υπηρεσίες παρακολούθησης σκαφών σε όλο τον κόσμο).

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου