11/4/13

Απολυμάνσεις

Με τον όρο Απολύμανση νοείται το σύνολο των λειτουργιών και διαδικασιών, με τα οποία επιτυγχάνεται η εξόντωση επικίνδυνων ζώντων μικροοργανισμών ή και αναστολή του πολλαπλασιασμού τους, με χημικά μέσα.
Η διαδικασία αυτή εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα, ανάλογο με το επίπεδό της και το πρόβλημα που κυμαίνεται από τη σποροκτονία, έως τη μείωση του αριθμού των μικροβίων και των νοσογόνων μικροοργανισμών.
Για τη διαμόρφωση και τη διατήρηση ενός υψηλού (βασισμένου σε πρότυπα) επιπέδου υγιεινής, μέσα από τη μείωση μολυσματικών ασθενειών σε ευαίσθητους χώρους όπου συγκεντρώνονται πλήθος ανθρώπων, είναι επιβεβλημένη η εφαρμογή ενός συστήματος-προγράμματος απολύμανσης-μικροβιοκτονίας.

Ενδεικτικές εγκαταστάσεις είναι σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής κτλ.
Στόχος του συστήματος απολύμανσης είναι η μείωση, σε αποδεκτά επίπεδα, του μικροβιακού φορτίου.
Η εφαρμογή ενός αποδεκτού συστήματος απαιτεί υψηλή εξειδίκευση, ώστε η επιλογή του καταλληλότερου (μεθοδολογία-χημικά) συστήματος να είναι συμβατή στην αντίστοιχη περίπτωση.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου