11/4/13

Προϊόντα Απόσμησης

Διαθέτουμε ομάδες προϊόντων και ανάλογα με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του ρύπου, την έντασή του και το είδος της εγκατάστασης, διαμορφώνονται μεθοδολογίες και συστήματα εφαρμογών, αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Α΄ Ομάδα
Πρόκειται για μια σειρά προϊόντων φυσικών, μη τοξικών, αβλαβών τόσο για τον άνθρωπο, όσο για το περιβάλλον, με κύρια συστατικά αιθέρια έλαια από φυτά και άνθη.

Υιοθετούμε τη χρήση τους με διάφορες μεθοδολογίες, ανάλογα με το πρόβλημα, σε:
 • Υγρά και στερεά απόβλητα.
 • Βιολογικούς καθαρισμούς.
 • Χημικές βιομηχανίες.
 • Σφαγεία.
 • Βυρσοδεψία.
 • Πτηνοτροφεία.
 • Ψαραγορές.
 • Χώρους μαζικής εστίασης.
 • Απορριμματοφόρα και κάδους απορριμμάτων.
Εξουδετερώνουν αέριους ρύπους, με μεγάλη διάρκεια αποσμητικών ιδιοτήτων, με μεγάλη κλίμακα αρωμάτων και εύρος μεθοδολογιών εφαρμογής, ανάλογα με τη φύση και την έκταση του προβλήματος.

Β΄ Ομάδα
Αποτελούν την «βιομηχανική» ομάδα προϊόντων με κύριες εφαρμογές σε εκτεταμένα προβλήματα οσμών, μέσα από συνδυασμούς αιθέριων ελαίων, γαλακτωματοποιητών και άλλων ενώσεων.
 • Ενδεικτικές εφαρμογές απόσμησης σε βιομηχανίες παραθέτουμε κατωτέρω:
 • Σε δεξαμενές αερισμού βιολογικών καθαρισμών, όπου υπάρχει έλκυση υδρόθειου.
 • Σε πτηνοτροφεία, σφαγεία κτλ., όπου υπάρχουν υπολείμματα νεκρών ζώων με έκλυση αμινών (πτωμαΐνες).
 • Σε μονάδες παραγωγής πολυεστερικών κατασκευών και ασφαλτικών, όπου υπάρχει έντονη δυσοσμία στυρένιου.
 • Σε βιομηχανίες τροφίμων (ζωικής ή φυτικής προέλευσης) όπου σε περιοχές των γραμμών παραγωγής υπάρχει έντονη δυσοσμία.
Γ΄ Ομάδα
Συστήματα απόσμησης με χρήση γεννητριών, βασισμένα στη μεθοδολογία της καταιγίδας, μετατρέπουν το O2 (Οξυγόνο) της ατμόσφαιρας σε Ο3 (Όζον) το οποίο επανέρχεται στην αρχική του μορφή εντός 35 λεπτών.
Έτσι με την επαφή του όζοντος στο συγκεκριμένο διάστημα τα δύσοσμα και ρυπογόνα αέρια που υπάρχουν στο χώρο, μετασχηματίζονται σε άοσμα και ασφαλή.
Τα ανωτέρω συστήματα έχουν ευρεία εφαρμογή σε ξενοδοχεία, δημόσιους χώρους υγιεινής κ.α.
Είναι κατάλληλα για την απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών, ζώων, ουρίας, απορριμμάτων, καπνού, τσιγάρου κ.α.

Δ΄ Ομάδα
Συστήματα μεμβρανών με ενεργό άνθρακα. Οι αέριοι ρύποι εξουδετερώνονται, με κάλυψη των δύσοσμων υλικών, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, με την προϋπόθεση ότι στα σχετικά υλικά υπάρχει χαμηλή υγρασία (σχετική).
Οι μεμβράνες δομούνται με ενισχυμένο αφρό πολυουρεθάνης με κόκκους ενεργού άνθρακα και υπόστρωμα συγκράτησης από δίχτυ. Έχει αποτελεσματικότητα εφαρμογής σε: ΧΥΤΑ, χωματερές, μεταφορές απορριμμάτων και λυματολάσπης, βιοτεχνίες οργανικών λιπασμάτων.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου