11/4/13

Η Οικολογία των Χρωμάτων

Είναι διαπιστωμένη η άγνοια ή αδιαφορία για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία των χρηστών μιας εγκατάστασης, η χρήση τοξικών και επικίνδυνων χρωμάτων.
Τα συνηθισμένα χρώματα (χημικά) εμπεριέχουν δεκάδες ουσίες επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία.Βαρέα μέταλλα ή πτητικές ενώσεις π.χ. ευθύνονται για προβλήματα υγείας στον εσωτερικό χώρο ενός κτιρίου.
Η συνεισφορά τους στο λεγόμενο σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου (SICK BUILDING SYNDROME) είναι σημαντική.
Η Ε.Ε. διαμόρφωσε οικολογικά κριτήρια με την απόφαση Ε.Ε.C. (2008) – 4452,4453 και καθιέρωσε το σήμα της Μαργαρίτας, ώστε εύκολα να εντοπίζονται τα οικολογικά χρώματα.

Τη Μαργαρίτα φέρουν προϊόντα που:
  • Παρέχουν υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση.
  • Περιέχουν χαμηλές ποσότητες οργανικών πτητικών διαλυτών (V.O.C.).
  • Εξασφαλίζουν ικανοποιητικές αντοχές στη φθορά.
  • Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα, ούτε τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες.
  • Δε φέρουν κανένα σύμβολο κινδύνου στην ετικέτα τους.
  • Σε όλο τον κύκλο ζωής τους ρυπαίνουν ελάχιστα το περιβάλλον.
  • Είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα από ανεξάρτητο οργανισμό
Σε εθνικό επίπεδο, στα πλαίσια της Ε.Ε υπάρχουν διάφοροι πιστοποιητικοί οργανισμοί για τα χρώματα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε το «Μπλε Άγγελο» (Blue Angel) στη Γερμανία και τον «IVF Enviromental» στη Γαλλία.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου