11/4/13

Ηλεκτρολογικές Εργασίες

Η Manifest παρέχει Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες σε Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (συστήματα και δίκτυα) με μελέτες, αναβαθμίσεις, επεκτάσεις, επιβλέψεις, ανακατασκευές, επισκευές, αποκαταστάσεις βλαβών, αλλά και προγράμματα προληπτικής συντήρησης, δοκιμές και μετρήσεις για εντοπισμό ή πρόβλεψη βλαβών και προβλημάτων, εισαγωγή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν σε εγκαταστάσεις:
Ισχυρών Ρευμάτων:
  • Πίνακες διανομής
  • Φωτισμούς εσωτερικών – εξωτερικών χώρων και φωτισμούς ασφαλείας.
  • Κίνηση
  • Κυκλώματα UPS και Η/Ζ
  • Φωτοβολταϊκά συστήματα και ανεμογεννήτριες
  • Γειώσεις και αντικεραυνική προστασία
  • Ασθενών Ρευμάτων
Συστήματα ασφαλείας:

  • Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης
  • Πυρανίχνευσης
  • Ηχητικών εγκαταστάσεων
Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του πρότυπου ΕΛΟΤ HD 384.
Για τις εργασίες μας, ενδεικτικά, παραθέτουμε:
Μέτρηση και αξιολόγηση γειώσεων, service και αλλαγές ηλεκτρικών πινάκων, επαυξήσεις ρεύματος και εκδόσεις πιστοποιητικών, μελέτες φωτισμού και αρχιτεκτονικού φωτισμού για επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κήπους, γήπεδα, αμφιθέατρα, εξωτερικούς φωτισμούς ασφαλείας, κυκλώματα δομημένης καλωδίωσης, οπτικές ίνες, ρελέ διαφυγής, αυτοματισμούς (τηλεχειρισμούς φορτίων, επιτηρητές δικτύων για προστασία, ελέγχους στάθμης δεξαμενών), εγκατστάσεις συμβατής και δορυφορικής τηλεόρασης, εγκαταστάσεις κίνησης, πίνακες διατάξεων, δομημένης καλωδίωσης κλπ.
Τέλος, αναλαμβάνουμε πιστοποιήσεις με αξιολόγηση της λειτουργίας και των επιδόσεων των δικτύων, όσον αφορά στο επίπεδο λειτουργίας και στον εντοπισμό βλαβών, πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις των διεθνών standards και την υψηλή ποιότητα και ασφάλεια της Manifest.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου