9/4/13

Συστήματα Ωρομέτρησης

Τα συστήματα ωρομέτρησης, που εγκαθιστά η Manifest Security, ενταγμένα στην λειτουργική φιλοσοφία των ολοκληρωμένων λύσεων Total Security Management (T.S.M.), εναρμονίζονται με τα συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης (Access Control).

Έτσι παρέχεται η δυνατότητα και ευχέρεια σε επιχειρήσεις, που επιλέγουν να συνδυάσουν τον έλεγχο της πρόσβασης με την ωρομέτρηση, να επιτυγχάνουν:
 • Ενοποίηση λειτουργιών.
 • Υψηλή λειτουργικότητα.
 • Οικονομίες φάσματος, καθώς δεν απαιτούνται δύο διαφορετικά συστήματα εξοπλισμών αλλά ένα, που σημαίνει:
 • Οικονομίες στην διαχείριση και λειτουργία (ανθρώπινο δυναμικό και χρόνος) από την ενοποίηση. 
 • Ενιαίο εξοπλισμό (hardware & software), επομένως οικονομία στην αρχική εγκατάσταση – start up και στην συντήρηση.
 • Οικονομία σε περιπτώσεις επεκτασιμότητας (γεωγραφικά ή σε units).
Το ψηφιακό σύστημα ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης περιλαμβάνει:
 • Τα τερματικά ωρομέτρησης – πρόσβασης με ψηφιακούς αναγνώστες (digital traders) που μπορεί να είναι εναλλακτικά (Ρroximity, Biometric – Automatic fingerprint identification system, Barcode, PIN Code κλπ.)
 • Το λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης.
 • Τις κάρτες αναγνώρισης.
Πλεονεκτήματα
Η υιοθέτηση συστημάτων ωρομέτρησης στις εγκαταστάσεις μεταβάλουν την επίπονη, χρονοβόρα και με κινδύνους λαθών διαδικασία μισθοδοσίας (που μάλιστα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα), σε μία αυτοματοποιημένη και αξιόπιστη μέθοδο εργασίας.
Επιπροσθέτως το σύστημα χάρη στα εξελιγμένα χαρακτηριστικά του παρέχει:
 • Απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια (ιδιαίτερα με την υιοθέτηση Βιομετρικών τερματικών).
 • Αποδοτικό time – management με ασφαλή, λεπτομερή και αξιόπιστη καταγραφή παρουσιών προσωπικού.
 • Πλούσια data bank σχετικά με κινήσεις προσωπικού (είσοδοι, έξοδοι, επανείσοδοι, ολιγόωρες απουσίες, μη αποδεκτές προσελεύσεις σε άδειες, μετακινήσεις από τμήμα σε τμήμα κλπ.)
Παράλληλα το σύστημα:
 • Προσαρμόζεται από τις απλές έως τις πλέον σύνθετες απαιτήσεις, ανάγκες και πολυπλοκότητες των εγκαταστάσεων, παρέχοντας ευελιξία στους διαχειριστές και φιλικότητα στους χρήστες.
 • Καταγράφει νεκρούς χρόνους και άσκοπες μετακινήσεις του προσωπικού.
 • Μειώνει τους χρόνους, επιταχύνοντας τους ελέγχους διαδικασιών, τήρησης προκαθορισμένου προγράμματος (βάρδιες κλπ.)
 • Διακρίνεται για τα σύγχρονα υλικά κατασκευής, την αντοχή και ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις χειρισμών, τις ευκρινείς οθόνες, την υψηλή αισθητική και γενικότερα την πιστοποιημένη ποιότητα κατασκευής.
Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου