9/4/13

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί Κ.Λ.Σ.

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί Κέντρου Λήψης Σημάτων :
  • Κτίριο
  • Ανεξάρτητη και αυτόνομη κατασκευή κτιρίου
  • Συνολική Ηλεκτρονική Προστασία
  • Access Control, CCTV, Πυρανίχνευση, Πυροπροστασία
  • Τεχνικός Εξοπλισμός
  • Εξοπλισμός 4ης γενιάς με υποστήριξη από σύστημα Η/Υ (Hardware – Software).
  • Ενεργειακή αυτονομία και αλεξικέραυνη προστασία
  • Διαβαθμισμένα Πρωτόκολλα Επικοινωνίας
  • Προσωπικό επιλεγμένο μέσα από Πιστοποιημένα Συστήματα αξιολόγησης, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και εκπαιδευμένο τόσο στην day to day λειτουργία, όσο και στο Crisis Management
Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου