9/4/13

Συστήματα Πυρανίχνευσης

Σκοπός
Η προστασία εγκαταστάσεων από κινδύνους ύπαρξης φωτιάς (πυρκαγιές) μέσω συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης και αποστολής μηνυμάτων fire, με τελικό στόχο να εξασφαλιστεί η έγκαιρη παρέμβαση κατάσβεσης (στο αρχικό στάδιο), αρχής γενομένης της άμεσης ενεργοποίησης του εγκατεστημένου συστήματος κατάσβεσης.
Μεθοδολογία
Τοποθετούμε Κεντρικό Πίνακα Πυρανίχνευσης (Fire Control Panel), ο οποίος με τη βοήθεια Περιφερειακών Μονάδων, ειδικών ανιχνευτών (ιονισμού, θερμοκρασίας, ορατού καπνού ή θερμοδιαφορικού) υποδέχεται και ελέγχει πληροφορίες αναγγελίες φωτιάς, τις μετατρέπει σε ηχητικά και φωτεινά σήματα (μέσω σειρήνων και φάρων) και αποστέλλει μηνύματα στο Control Room, στα Κέντρα Λήψης Σημάτων και ενεργοποιεί συστήματα κατάσβεσης, ομάδα πυρόσβεσης, Πυροσβεστική.
Υπηρεσία
Ο Κεντρικός Πίνακας Πυρανίχνευσης αποτελεί την μονάδα που ελέγχει και κατευθύνει όλη την λειτουργία του Συστήματος.
Περιφερειακά
Ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Πυρανίχνευσης συμπεριλαμβάνει Αισθητήρια Πυρανίχνευσης, Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς, φωτεινούς επαναλήπτες, Σειρήνες πυρανίχνευσης, εφεδρική τροφοδοσία.
Σε μεγάλες εγκαταστάσεις είναι αναγκαία η χρήση ενός Πίνακα Ελέγχου (Annunciator Panel) ή και περισσοτέρων, προκειμένου να επιτύχουμε ταυτόχρονη απεικόνιση καταστάσεων και λειτουργιών με τον Κεντρικό Πίνακα, σε ένα ή περισσότερα σημεία της εγκατάστασης.
Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς (Fire Call Point): Τα μπουτόν αναγγελίας φωτιάς (Manual Call Point) τοποθετούνται στους διαδρόμους και στις εξόδους διαφυγής. Πατώντας τα, ενεργοποιούνται ή με την θραύση ή με την μετατόπιση του προστατευτικού τους καλύμματος (πλαστικό ασφαλές τζάμι – safe glass). Χρήσιμο είναι να διαθέτουν ενσωματωμένες ενδεικτικές λυχνίες.
Οι φωτεινοί επαναλήπτες (LED Remote Indicator) ή επαναλήπτες ένδειξης συναγερμού: συνδέονται στους πυρανιχνευτές και στα μπουτόν αναγγελίας φωτιάς. Όταν ενεργοποιηθούν, ενημερώνουν οπτικά και πολλές φορές και ηχητικά, για την κατάσταση του χώρου που βρίσκονται.
Οι Πυρανιχνευτές (Fire Detectors) χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στους θερμικούς Πυρανιχνευτές και στους Πυρανιχνευτές ορατού καπνού.
Οι θερμικοί πυραναχνευτές διακρίνονται σε Πυρανιχνευτές Θερμοκρασίας (είναι ευαίσθητοι στην αύξηση της θερμοκρασίας, με προκαθορισμένη τιμή κατωφλίου 54ο C ή 75ο C ανάλογα με το είδος του περιβάλλοντος χώρου) και στους θερμοδιαφορικούς (ευαίσθητοι στο ρυθμό της αύξησης θερμικρασίας π.χ. 5-6ο C ανά λεπτό).
Οι Πυρανιχνευτές ορατού καπνού διακρίνονται σε: φωτοηλεκτρικούς Πυρανιχνευτές ορατού καπνού με ή χωρίς αισθητήριο μέγιστης θερμοκρασίας (καπνό προερχόμενο από καιγόμενο ξύλο, χαρτί, μοντέρνα υφάσματα, έπιπλα και φωτιές που αργοκαίνε), σε θερμοδιαφορικούς (εμφάνιση καπνού) και σε Πυρανιχνευτές ιονισμού (βασισμένους στην ροή ιόντων).
Η επιλογή των καταλλήλων Πυρανιχνευτών μηδενίζει τις αναίτιες σημάνσεις συναγερμού (false alarm).
Επιλέγοντας Πυρανίχνευση – Επιλέγετε Manifest Security
Μια μελέτη Πυρανίχνευσης, οφείλει να εδράζεται σε προσεκτική ανάλυση των στοιχείων, που διαμορφώνουν τις βασικές επιλογές:
  • Το είδος, το μέγεθος, η θέση, η διαμόρφωση και η χρήση του χώρου που έχει ανάγκη Πυροπροστασίας.
  • Το μόνιμο αλλά και το πιθανό “περιεχόμενο” της εγκατάστασης (άνθρωποι, πυροθερμικό φορτίο, αντικείμενα πολύτιμα ή μεγάλης αξίας, κ.α.)
  • Οι απαιτήσεις αξιοπιστίας του Συστήματος σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους.
  • Οι ειδικές απαιτήσεις και ιδιομορφίες, σε συσχέτιση με το σύνολο των επιδιωκόμενων στόχων.
  • Το ιστορικό της εγκατάστασης.
  • Η κεντρικοποίηση και ενοποίηση του με τα άλλα Συστήματα Ασφαλείας (CCTV, Control Room, Επιχειρησιακό Κέντρο
  • Λήψης Σημάτων, Σύστημα Πυρόσβεσης).
  • Η τελική μελέτη, η εγκατάσταση και η ενεργοποίηση ενός Συστήματος Πυρανίχνευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προληπτικής Πυροπροστασίας. 
Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου