15/4/13

Οδηγοί Καλής Πρακτικής

Η Manifest με την ανάληψη του έργου, παραδίδει τον οδηγό καλής πρακτικής του έργου διαχείρισης απορριμμάτων, στα εξουσιοδοτημένα για την εγκατάσταση πρόσωπα.
Στον οδηγό εμπεριέχονται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα (job description), οι ενέργειες προγραμματισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου, μέσω των ενδεδειγμένων και αποτελεσματικών διαδικασιών.
Κάθε ένας από τους οδηγούς αυτούς αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γνώση και εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία μας.

Η διαμόρφωση του περιεχομένου του οδηγού γίνεται με γνώμονα την βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση της απόδοσης του συγκεκριμένου έργου διαχείρισης.
  • Παρέχοντας πληροφόρηση άμεση, κατανοητή για τους χρήστες και εμπλεκόμενους.
  • Κάθε πληροφορία ή οδηγία, παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρακτική εφαρμογή να εκμηδενίζει λάθη που συνήθως γίνονται, σε μια ακολουθία διαδικασιών του έργου.
  • Οι διαδικασίες και ενέργειες παρουσιάζονται με τρόπο ξεκάθαρο, συνοπτικό και βήμα – βήμα.
  • Εξασφαλίζουν τις κατάλληλες απαντήσεις σε ερωτήματα – κλειδιά για την υλοποίηση του έργου (τι, γιατί, πότε, πού, πως, από ποιους).
  • Οι οδηγοί αυτοί δεν είναι δογματικοί η αδιάλλακτοι, αλλά στοχεύουν στο να παρέχουν καθοδήγηση ως προς την καλύτερη δυνατή πρακτική εφαρμογή.
Γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και χρήζει αντίστοιχης προσέγγισης, καθόσον στόχος είναι να προσδιοριστεί η κατάσταση κατά πρώτον, ο σχεδιασμός κατά δεύτερον και η καλύτερη εφαρμογή στις συγκεκριμένες συνθήκες του έργου.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου