15/4/13

Υγειονομική Προστασία

Η Manifest εξασφαλίζει υψηλά πρότυπα και ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την έκθεση σε δυνητικά επιβλαβείς βιολογικούς παράγοντες ή σε παράσιτα υγειονομικής σημασίας.
Λύσεις αποτελεσματικές στις μαρίνες για κάθε πρόβλημα που συνδέεται με την αντιμετώπιση «ανεπιθύμητων επισκεπτών» στις χερσαίες ή θαλάσσιες εγκαταστάσεις της μαρίνας (τρωκτικά, ερπετά, πουλιά, έντομα, βακτήρια, ιογενή παράσιτα, πρωτόζωα και γενικότερα παθογόνους μικροοργανισμούς).

Παράλληλα συναρτούμε στενά τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, με την προστασία των οικοσυστημάτων.
Με προγράμματα (πρόληψης ή αντιμετώπισης)  εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις του συστήματος HACCP, καθώς στη μαρίνα συνυπάρχουν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τρόφιμα – ποτά.
Με προγράμματα και υγειονομικές εφαρμογές, με σεβασμό για τον άνθρωπο και τη φύση, με ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών και απομάκρυνση παραγόντων που ενισχύουν την επιβίωση παρασίτων και ανεπιθύμητων επισκεπτών.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου