15/4/13

Παροχή Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Manifest με υπηρεσίες έργων μέσω συμβολαίων (Service Level Agreement) ανταποκρίνεται στις συνολικές και υψηλότερες απαιτήσεις των εγκαταστάσεων.
Ωστόσο συνεργαζόμενοι με κορυφαίες εταιρείες σε διαφορετικούς κλάδους, ενσωματώνοντας την πολυετή εμπειρία και τις νεοδιαμορφούμενες ανάγκες, δημιουργήσαμε βελτιστοποιημένες λύσεις, που περιλαμβάνουν παροχή ανθρώπινου δυναμικού και θέτουμε στη διάθεση των πελατών μας.
Λύσεις με διαμορφωμένο πλαίσιο και πρόγραμμα συνεργασίας, άμεσης ανταπόκρισης και προσαρμογής στις ανάγκες που ανακύπτουν, με αποτελεσματικό έλεγχο στη διαχείριση του κόστους και μεγιστοποίηση των διατιθέμενων πόρων.

Αναφέρουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα έργα, όπου η παροχή του ανθρώπινου δυναμικού αξιοποιείται:
  • Τα έργα που αποτελούν το σύνολο των υπηρεσιών του Facility Management
  • Υποστήριξη σε συγκεντρώσεις.
  • Αρχειοθέτηση.
  • Μετεγκαταστάσεις.
  • Υπηρεσίες Υποδοχής.
  • Ασφάλεια.
Η εύρεση και αντιστοίχιση του προσωπικού συνιστά απαιτητική διαδικασία που χαρακτηρίζεται από επίμονη, συνεχή και οργανωμένη δραστηριοποίηση με εστίαση στο ποιοτικό αποτέλεσμα.
Ποιοτικό αποτέλεσμα που απορρέει από την εμμονή στην καταγραφή και ανάλυση των προδιαγραφών των έργων αλλά και στην on-spot κουλτούρα αρχών και λειτουργίας.
Ποιοτικό αποτέλεσμα που βασίζεται στην καταλληλότερη επιλογή και προετοιμασία του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, με τις ανάλογες γνώσεις και δεξιότητες.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου