11/4/13

Υδραυλικές Εργασίες

Με την υδραυλική εγκατάσταση εξασφαλίζεται η εύρυθμη, μέσω των υποσυστημάτων της, τροφοδοσία και διαχείριση του κτιρίου σε:
 • Πόσιμο νερό.
 • Ζεστό ή κρύο νερό για όλες τις ανάγκες.
 • Νερό πυρόσβεσης ή αφρό χαμηλής διόγκωσης.
 • Νερό άρδευσης.
 • Νερό για καθαριότητα και υγιεινή (απόβλητα, λύματα).
 • Νερό της βροχής (όμβρια).
 • Υγρά και αέρια καύσιμα από το σημείο συγκέντρωσης στο σημείο κατανάλωσης.
Οι υπηρεσίες μας αφορούν στο σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση, βελτίωση, επέκταση και αποκατάσταση βλαβών που παρουσιάζονται στα συστήματα και στα δίκτυα, βλάβες που μπορεί να είναι εμφανείς ή αφανείς διαρροές.
Οι βλάβες μπορεί να οφείλονται σε:
 • Φθορές λόγω παλαιότητας χρήσης.
 • Φαινόμενα διάβρωσης ή σπηλαίωσης.
 • Κακοτεχνίες ή αστοχίες υλικών.
 • Μεταβολές πιέσεων στο δίκτυο.
 • Μηχανικές καταπονήσεις λόγω συστολών-διαστολών.
 • Ακραία καιρικά φαινόμενα.
 • Κακή χρήση ή βανδαλισμούς.
 • Εσωτερική οξείδωση ή εξωτερική (υγρασίες).
 • Επικαθήσεις αλάτων ή άλλων ξένων σωμάτων .
 • Ηλεκτρολυτική διάβρωση.
 • Πλήγματα από απότομες διακοπές ή ενάρξεις ροής.
Οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν συντηρήσεις και επισκευές κεντρικής, αυτόνομης και ατομικής θέρμανσης (λέβητες-καυστήρες), αλλά και των συστημάτων ψύξης (κλιματισμός), με κατάλληλες ρυθμίσεις ή τοποθέτηση συμπληρωματικών διατάξεων για την εξοικονόμηση πολύτιμης ενέργειας.
Οι παρεμβάσεις μας αφορούν και σε σωληνώσεις, θερμαντικά σώματα, διακοπές, αντισταθμίσεις, ηλεκτροβάνες, θερμιδομετρητές, εξαερισμούς, θερμοστατικές κεφαλές κ.τ.λ.
Αλλά και διάφορες συνδέσεις μέσα ή έξω από την εγκατάσταση που αποστολή έχουν, την τροφοδοσία της με νερό, ή την απομάκρυνση λυμάτων, αποβλήτων και ομβρίων.
Τέλος αποφασιστικής σημασίας είναι οι υπηρεσίες μετατροπών παροχής παραδοσιακών μορφών ενέργειας (πετρέλαιο), από νέες εναλλακτικές πηγές (φυσικό αέριο, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες).

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου