15/4/13

Ενδονοσοκομειακή Διαχείριση Απορριμάτων

Διαχωρισμός
Είναι το πρώτο και κρισιμότερο στάδιο διαχείρισης, η επιτυχία του οποίου είναι καθοριστική για την όλη εξέλιξη της πιστοποιημένης διαδικασίας.
Στο στάδιο αυτό εμπλέκεται ο παραγωγός αποβλήτων (τα διάφορα τμήματα της υγειονομικής μονάδας).
Σημαντικό στοιχείο περιορισμού της ποσότητας των ΙΑ είναι η ελαχιστοποίηση στην πηγή παραγωγής τους.
Επιβάλλεται ο πλήρης διαχωρισμός τους σε κατηγορίες, λόγω του ότι τα μολυσματικά και ειδικά απόβλητα (τοξικά, μολυσματικά και ταυτόχρονα τοξικά, ραδιενεργά κ.α.) απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση.

Ο λανθασμένος διαχωρισμός στην πηγή, στην περίπτωση που μη επικίνδυνα αστικά απόβλητα καταλήγουν σε επεξεργασίας μαζί με τα επικίνδυνα, έχει ως συνέπεια τον πολλαπλασιασμό του κόστους και του χρόνου διαχείρισης.
Στην αντίθετη περίπτωση, που επικίνδυνα απόβλητα καταλήγουν σε κάδους Ιατρικών Αποβλήτων Αστικού χαρακτήρα, εκτός από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος (εξαιτίας τοξικών και άλλων ρύπων), υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία π.χ. τα μολυσματικά απορρίμματα που εμπεριέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς και βακτηρίδια, θέτουν σε κινδύνους το προσωπικό διαχείρισης, τις διαδρομές μετακίνησης, τους ανύποπτους πολίτες, τον χώρο τελικής διάθεσης – κατάληξης.
Τα αστικού χαρακτήρα Ιατρικά απόβλητα (ΙΑ – ΑΧ) συλλέγονται σε κοινούς πλαστικούς σάκους και ακολουθούν, αυτόνομα, την γραμμή διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων.

Συλλογή - Συσκευασία
Τα αμιγώς μολυσματικά απόβλητα συλλέγονται σε ειδικά χαρτοκιβώτια (Hospital Box), με εσωτερική πλαστική επένδυση (πλην PVC) και τα οποία είναι συσκευασμένα σε αντίστοιχη εξωτερική πλαστική σακούλα πολυαιθυλενίου (φύλλου τύπου ΡΕ πάχους 60mm).
Η εξωτερική σακούλα (αλλά και η εσωτερική) κλείνει στεγανά με ειδικό αυτοασφαλιζόμενο κορδόνι (κλιπ ηλεκτρικού τύπου), το οποίο δεν μπορεί να απασφαλίσθεί (βασικός και απαραίτητος όρος ασφαλείας των χρηστών).
Τα χαρτοκιβώτια είναι υδροαπωθητικά, από κυματιστό χαρτόνι τύπου 4G και διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις σε δοκιμές πτώσης, στοίβαξης, πίεση έκρηξης διείσδυσης, αντοχής των ακμών και ικανότητα διάτρησης, με μεγαλύτερη διάσταση – στερεά διαγώνιος κυτίου – τα 75cm. Δηλαδή είναι εγγυημένη ή αδιαπερατότητα και στεγανότητα της συσκευασίας.
Ο σάκος φέρει το σήμα «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ», το διεθνές σήμα βιολογικού κινδύνου και ετικέτα με την ημερομηνία και την προέλευση τους.
Όταν τα κυτία προορίζονται για αποστείρωση φέρουν κίτρινο χρωματισμό, ενώ για αποτέφρωση κόκκινο χρωματισμό, το ίδιο και οι εσωτερικές σακούλες.
Τα χαρτοκιβώτια φέρουν φαρδιά πτερύγια για συγκράτηση της σακούλας, με σύστημα εύκολου και γρήγορου κλεισίματος, και εξωτερικές χειρολαβές τριπλού πάχους για ασφαλές κράτημα και αποφυγή κάθε επαφής με τα απορρίμματα.
Τα αιχμηρά αντικείμενα (βελόνες, κοφτερά αντικείμενα, δίσκοι, υποδόριες σύριγγες κ.λ.π.) συλλέγονται σε ειδικούς κάδους (Approved Sharps Disposal Containers) από πολυπροπυλένιο, αδιάτρητους, ανθεκτικούς σε κοψίματα, συγκρούσεις, σε υγρά και διαλυτικές ουσίες, με ειδικό άγκιστρο για τοποθέτηση στον τοίχο για επιπλέον ασφάλεια και σιγουριά, με καπάκι και ειδική σήμανση που πληροφορεί για το περιεχόμενο («ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» και το σήμα του βιολογικού κινδύνου) την ημερομηνία και την προέλευση.
Για την διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων (κατεργασία, χειρισμό, αποθήκευση, εισαγωγή και εξαγωγή, μεταφορά και απόρριψη τους), αρμόδια αρχή είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
Η υγειονομική μονάδα εφαρμόζει τη νομοθεσία για την προστασία ανθρώπων, αγαθών και περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 216/Τ.Β΄/6-3-2001, Κανονισμός Ακτινοπροστασίας.
Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες συλλέγονται σε ειδικό κάδο, ο οποίος φέρει σήμανση με τον όρο «χρησιμοποιημένες Μπαταρίες», γιατί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (19817/1702, ΦΕΚ 963) Τ.Β’ /1-8-2000), απαγορεύεται η συλλογή των χρησιμοποιημένων μπαταριών (ηλεκτρικών στηλών) από κοινού με τα οικιακά απόβλητα.
Τα έλαια εκροής από αντλίες κενού, καθώς και τα έλαια μηχανών συλλέγονται σε ανθεκτικά δοχεία με σήμανση, γιατί απαιτούν ειδική μεταχείριση.
Τα τοξικά ιατρικά απόβλητα, όπως αμάλγαμα, που εμπεριέχει υδράργυρο και μονιμοποιητά υγρά των συμβατικών ακτινογραφικών μηχανημάτων που εμπεριέχουν άργυρο, τα συλλέγουμε σε ειδικά δοχεία (απαργυρωτές), τα οποία όταν πληρωθούν, μεταφέρονται σε προβλεπόμενους αποδέκτες για την περαιτέρω ορθολογική επεξεργασία τους.
Φιάλες υπό πίεση μπορούν να συλλέγονται μαζί με τα αστικού τύπου απόβλητα με την προϋπόθεση ότι είναι κενές και ότι τα απόβλητα δεν προορίζονται για αποτέφρωση.
Ποσότητες επικίνδυνων χημικών αποβλήτων (π.χ. εμπεριέχουν αλογόνα) συλλέγονται σε ειδικούς στεγανούς περιέκτες γιατί απαιτούν ειδική μεταχείριση. Η ταυτότητα των ουσιών αναγράφεται πάντα ευδιάκριτα έξω από τον περιέκτη.
Επικίνδυνα χημικά απόβλητα διαφορετικών τύπων δεν πρέπει ποτέ να αναμειγνύονται.
Οι άχρηστες ή ληγμένες φαρμακευτικές ουσίες επιστρέφονται στο φαρμακείο της μονάδας, με δελτίο επιστροφής, για απόσυρση και τοποθετούνται σε ειδικό περιέκτη.
Ληγμένα ή κατεστραμμένα κυτταροτοξικά φάρμακα συλλέγονται σε ανθεκτικά στεγανά δοχεία, στα οποία αναγράφεται ο τίτλος «ΕΙΑ», φέρουν το αναγνωριστικό σήμα των επικίνδυνων ουσιών, την ημερομηνία και προέλευσή τους.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου