13/4/13

Άρδευση Πρασίνου

Η ίδια η ζωή αλλά και ο πολιτισμός γεννήθηκαν και γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη, εκεί όπου υπήρχε νερό.
Αλλά και κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα συναρτάται άμεσα ή έμμεσα με την παρουσία του νερού.
Το αστικό περιβάλλον δεν είναι βιώσιμο χωρίς το αστικό πράσινο και το αστικό πράσινο δεν είναι βιώσιμο μη αρδευόμενο.
Η άρδευση αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για τη σωστή και υγιή ανάπτυξη του πρασίνου.

Στο σωστά αρδευόμενο αστικό πράσινο μία δροσερή, ανάλαφρη αίσθηση κατακλύζει τον επισκέπτη.
Η ποιότητα του νερού διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των ειδών των φυτών, ετσι κατά την αξιολόγηση του νερού εξετάζουμε την ηλεκτρική αγωγιμότητα, τα διάφορα στοιχεία που εμπεριέχει, το υπολειπόμενο νάτριο και το ph.
Το καταλληλότερο νερό για πότισμα είναι αυτό της βροχής γιατί δεν εμπεριέχει άλατα ή ασβέστιο, είναι εμπλουτισμένο με άζωτο και έχει την κατάλληλη θερμοκρασία (αυτή του περιβάλλοντος).
Πριν τη χρήση υπόγειων υδάτων (π.χ. από φρέαρ) είναι απαραίτητος ο εργαστηριακός έλεγχος, ώστε η περιεκτικότητα σε άλατα (NaCl κ.α.) να μην είναι μεγαλύτερη από 2%, κάτι που, συνήθως, απαντάται σε επιφανειακά νερά.
Οι αλλαγές του κλίματος στην Ελλάδα (θερμόμετρο και ξηρόμετρο) με παράλληλη τη μείωση των αποθεμάτων νερού, επιβάλλουν την υιοθέτηση νέων συμπεριφορών και προσαρμογών για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.
Έτσι υποστηρίζουμε την προσπάθεια που καταβάλει η φύση να βρει τις νέες δυναμικές ισορροπίες.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια των περιορισμών, το νερό αποτελεί βασικό πυλώνα διαμόρφωσης των έργων πρασίνου.
Η «διαθεσιμότητα» του νερού καθορίζει τη χλωρίδα που θα επιλεγεί, την ποιότητα του εδάφους που θα διαμορφωθεί και το σημαντικότερο τη μακροβιότητα.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, προκύπτει ως επιβεβλημένη αναγκαιότητα η προστασία του νερού, η υιοθέτηση συστημάτων και τεχνολογιών αποτελεί προϋπόθεση ώστε η χρήση να γίνεται αποδοτικά.
Η τεχνογνωσία, η μεθοδολογία άρδευσης και τα συστήματα αυτοματισμών υιοθετούνται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του έργου.
Για την εξοικονόμηση νερού αλλά και πολύτιμων ανθρωποωρών, είτε για μικρούς χώρους είτε για μεγαλύτερους, υιοθετούμε συστήματα άρδευσης με ενσωμάτωση χρονοπρογραμματισμού ποτίσματος, σκοπός η ομοιόμορφη κατανομή της απαιτούμενης (minimum) ποσότητας νερού.
Το αρχικό κόστος εγκατάστασης δικτύου αντισταθμίζεται από την εξοικονόμηση του νερού και τις αντίστοιχες ανθρωποώρες, στην πορεία του χρόνου.
Το σχέδιο αρδευτικού συστήματος, με σεβασμό στην εξοικονόμηση νερού, πρέπει να ενισχυθεί με παρεμβάσεις:
  • Στον τύπο του εδάφους με χρήση πρόσθετων ενισχυτικών που αποθηκεύουν νερό και απομειώνουν την εξάτμιση.
  • Στην επιμήκυνση των διαστημάτων ποτίσματος.
  • Στη χρήση κατάλληλης χλωρίδας (π.χ. αειθαλή πράσινη φυλλωσιά που δεν απαιτεί συχνό πότισμα, ούσα ιδιαίτερα ανθεκτική στην ξηρασία).
                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου