15/4/13

Συντήρηση Φ/Β Πάρκων

Με την υψηλή τεχνογνωσία της Manifest στο πεδία της διαχείρισης Φ/Β πάρκων, παρέχονται ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις που επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας.
 • Έτσι μόλις «γυρίσει» ο διακόπτης λειτουργίας εξασφαλίζουμε:
 • Την ορθή λειτουργία.
 • Τον έλεγχο, ανά πάσα στιγμή, των προδιαγραφών και επιδόσεων.
 • Τον έλεγχο, με πολλαπλά πρωτόκολλα, τη σύνδεση όλων των επιμέρους τμημάτων (parts) του εξοπλισμού.
 • Τον άμεσο εντοπισμό του «τι δεν πάει καλά».
Ωστόσο, για την ελαχιστοποίηση της εμφάνισης βλαβών, αλλά και την τήρηση των όρων, που τίθενται από τα ασφαλιστικά συμβόλαια μηχανικών βλαβών, τις τράπεζες και τις εγγυήσεις του εξοπλισμού, που προβλέπονται και από τον κατασκευαστή, υιοθετούνται Προγράμματα Προληπτικής Συντήρησης:
 • Εξαμηνιαία επίσκεψη εξειδικευμένου συνεργείου ηλεκτρολόγων για επιθεώρηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης:
 • Γενικός οπτικός έλεγχος εγκατάστασης
 • Έλεγχος πινάκων- συσφίξεις συνδέσεων- καθαρισμός
 • Έλεγχος στεγανότητας στυπιοθλιπτών σε εξωτερικούς πίνακες και συνδετήρων (connectors) μεταξύ των Φ/Β πλαισίων
 • Αντικατάσταση σπασμένων πλαστικών δεματικών- επαναστερέωση καλωδίων στις μεταλλικές βάσεις
 • Έλεγχος λειτουργίας των αυτόματων γενικών διακοπτών και των ρελαί διαρροής
 • Έλεγχος ασφαλειών και αντικεραυνικών (πιθανή έκτακτη επιθεώρηση μετά από μεγάλες καταιγίδες)
 • Δοκιμαστική ενεργοποίηση συστήματος ασφαλείας- έλεγχος επικοινωνίας με κέντρο λήψης σημάτων
 • Καθαρισμός οικίσκου/ pillar
 • Ετήσια Γενική Επιθεώρηση Φ/Β πάρκου από εξειδικευμένα συνεργεία υπό την επίβλεψη ηλεκτρολόγου/ μηχανολόγου μηχανικού
 • Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (βλέπε εξαμηνιαία επιθεώρηση)
 • Έλεγχος & σύσφιξη κόμβων στις μεταλλικές βάσεις των Φ/Β πλαισίων- Εξασφάλιση στατικότητας
 • Έλεγχος των μεταλλικών βάσεων για σημεία διάβρωσης (στην περίπτωση βάσεων από χάλυβα)- Επιμήκυνση διάρκειας ζωής με ψυχρό γαλβάνισμα
 • Έλεγχος & σύσφιξη συνδετήρων Φ/Β πλαισίων (clamps)- Εξασφάλιση σωστής στήριξης Φ/Β πλαισίων
 • Έλεγχος έργων υποδομής (περίφραξη, αποστραγγιστικές τάφροι, δρόμος και ράμπες πρόσβασης, βάσεις σκυροδέματος, στύλοι φωτισμού και καμερών)
 • Επανάληψη βασικών ηλεκτρολογικών μετρήσεων (αντίσταση γείωσης, αντίσταση μόνωσης γραμμών, τάση ανοιχτοκυκλώματος και καμπύλες I-V ανά string)- Σύγκριση με μετρήσεις προηγούμενου έτους και επανέκδοση ΥΔΕ εφόσον απαιτείται
 • Καταγραφή πιθανών εργασιών που απαιτούνται για αποκατάσταση ζημιών ή βελτίωση της λειτουργίας του πάρκου
 • Σύνταξη «Αναφοράς Ετήσιας Γενικής Επιθεώρησης» με καταγραφή της γενικής εικόνας του πάρκου, των εργασιών που εκτελέστηκαν, τις προτεινόμενες επισκευές/ βελτιώσεις και τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
 • Τήρηση «Μητρώου Εργασιών Συντήρησης» (απαιτείται για να εξασφαλιστεί η ισχύς των εγγυήσεων του εξοπλισμού και του ασφαλιστήριου συμβολαίου μηχανικών βλαβών).

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου