15/4/13

Ιατρικά Απόβλητα

Η Manifest στο πλαίσιο των υπηρεσιών Facility Management που αναλαμβάνει σε υγειονομικές μονάδες (νοσοκομεία – κλινικές κ.λ.π.) σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων στις ανωτέρω μονάδες.
Στα προγράμματα συμπεριλαμβάνονται:
 • Σχεδιασμός διαχωρισμού ιατρικών αποβλήτων στην πηγή.
 • Περισυλλογή – εσωτερική διακίνηση.
 • Συγκέντρωση – αποθήκευση – εξυγίανση.
 • Αποκομιδή και μεταφορά.
 • Αποτέφρωση ή αποστείρωση.
Τα ανωτέρω προγράμματα είναι βασισμένα στην ΚΥΑ Αρ. ΗΠ/37591/2031 του 2003 στην οποία προβλέπονται:
 • Η δημιουργία υποδομών
 • Η προμήθεια εξοπλισμού
 • Η διαμόρφωση κατάλληλων χώρων
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού
 • Η εκπόνηση εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων
 • Ο συμμετοχικός ρόλος της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας
Το έργο της διαχείρισης των Ιατρικών Αποβλήτων χαρακτηρίζεται τόσο για την πολυπλοκότητα του όσο και για την ευαισθησία – επικινδυνότητα του.
Απαιτεί καθιέρωση αυστηρών πρωτόκολλων διαδικασιών και πιστοποίηση της τήρησης αυτών.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου