11/4/13

Ελαιοχρωματισμοί

Η απόδοση ενός χρώματος εξαρτάται κατά πρώτον από την ποιότητα προετοιμασίας της επιφάνειας, κατά δεύτερον από την ποιότητα των χρωμάτων και τέλος από την ποιότητα των εργασιών εφαρμογής (ελαιοχρωματισμοί).
Υιοθετούμε νέας γενιάς χρώματα, προηγμένης σύνθεσης και ισχυρών αντοχών, σε κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια, παρέχοντας προστασία και ομορφιά που διαρκεί.
Χρώματα για σκληρά ασβεστοκονιάματα, νοβοπάν, μοριοσανίδες, γυψοσανίδες, δημιουργώντας με προεργασίες, λείες και στερεές επιφάνειες, άψογης καλυπτικότητας σε mat ή στιλπνή εμφάνιση.

Ανταποκρινόμαστε σε αισθητικές αναζητήσεις με χρώματα πλαστικά, ακρυλικά, βερνίκια, ριπολίνες νερού, σε ανάμειξη με τα χρωστικά μας «colour».
Τα χρώματα συνδυάζονται με προϊόντα διακόσμησης σε μεγάλη γκάμα αποχρώσεων (διακοσμητικά κονιάσματα για χαμηλού βάθους επιστρώσεις), κομψότητας και περίπλοκης ομορφιάς, σε μινιμαλιστικές προτάσεις διακόσμησης.
Χρώματα κατάλληλα για βαφή επιφανειών από μπετόν, σοβά, τσιμέντο, γυψοσανίδα, χρώματα για ξύλο και μέταλλα, βερνίκια για ξύλο και πέτρα, χρώματα αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες, σε βιομηχανικές χρήσεις, σε σκληρές λειτουργικές συνθήκες των εγκαταστάσεων, χρώματα για εφαρμογές HACCP, χρώματα διαγραμμίσεων, χρώματα μεταλλοτυπίας.
Οι τεχνολογίες χρωματισμών και οι τεχνικές χρωματικών εφαρμογών συντελούν στή μακροχρόνια διατήρηση των αποτελεσμάτων ακόμη και για κάθε «δύστροπη» επιφάνεια.
Προεργασία - Αποκατάσταση
Για την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών χρωματισμού αποφασιστικό ρόλο διαδραματίζει η αποκατάσταση της προς χρωματισμό επιφάνειας.
  • Οι έλεγχοι της τοιχοποιίας και ο εντοπισμός αποσαθρωμένων τμημάτων του επιχρίσματος, είναι επιβεβλημένος και οφείλει να είναι ενδελεχής.
  • Καθαιρούνται οι αποσαθρώσεις, αποκαθίστανται με νέα επιχρίσματα χωρίς να παραλείπεται η επάλειψη με ενισχυτικά κονιαμάτων (ή η ανάμειξη). Με την προεργασία επιδιώκεται η δημιουργία σταθερών και υψηλής πρόσφυσης υποστρωμάτων.
  • Ανάλογα με την ηλικία του χώρου και των υλικών, δρομολογούνται διαφορετικές προεργασίες για τη δημιουργία σταθερών υποδομών.
  • Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί η ανάγκη της σωστής προεργασίας της επιφάνειας για την υποδοχή του χρωματισμού.
  • Η προεργασία δεν είναι, ούτε άσκοπη, ούτε περιττή, διευκολύνει και επιταχύνει τις επόμενες εργασίες και δημιουργεί προϋποθέσεις αντοχής, συνοχής στο χρόνο και αριστοποίηση της ποιότητας.Αποφεύγονται φουσκώματα, ξεφλουδίσματα, επιφανειακοί θρυμματισμοί, ελλείψεις συνοχής, με αλλαγές αποχρώσεων από περιοχή σε περιοχή, ρηγματώσεις στοκαρισμάτων, ατέλειες με το φωτισμό.
  • Η τελική διαδικασία χρωματισμού συνοδεύεται με αστάρωμα ειδικών εφαρμογών.
  • Το πρώτο στάδιο βαφής ακολουθείται από σχολαστικό έλεγχο, με στόχο την επισήμανση και διόρθωση ενδεχόμενων ατελειών.
  • Ακολουθούν τα επόμενα στάδια, ανάλογα με τα υλικά βαφής.
Ασφαλώς σε περιπτώσεις ειδικών εφαρμογών ξύλου, μετάλλων (κουφώματα, κιγκλιδώματα κλπ) εφαρμόζονται ειδικές κατεργασίες – προεργασίες (αφαίρεση ξένων σωμάτων, στοκαρίσματα, ασταρώματα κλπ).
Οι εφαρμογές χρωματισμού προϋποθέτουν επάρκεια τεχνικής αλλά και κατάλληλα εργαλεία, σε ελεγχόμενες ατμοσφαιρικές και επιφανειακές θερμοκρασίες και υγρασίες (αποφυγή κινδύνου υγροποιήσεων).

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου