15/4/13

Παρακολούθηση Απόδοσης - Τηλεμετρία

Με το σύνολο υπηρεσιών παρακολούθησης της απόδοσης, αριστοποιείται η απόδοση της επένδυσης του Φ/Β Πάρκου, καθώς:
 • Μεγιστοποιείται ο χρόνος ορθής λειτουργίας.
 • Ελαχιστοποιείται ο χρόνος που απαιτείται για την ανάλυση και αποκατάσταση των βλαβών ή πιθανών δυσλειτουργιών.
 • Συμμετέχει, κατά αποφασιστικό τρόπο, στη μείωση, στο ελάχιστο, των άσκοπων επεμβάσεων.
 • Γίνεται πραγματικότητα η διάγνωση πολλαπλών τύπων βλαβών και ο εντοπισμός αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα μεγέθη.
Όλα τα ανωτέρω απορρέουν από την απεικόνιση των κρίσιμων δεδομένων της λειτουργίας του πάρκου, μέσα από:
 • Την καθημερινή επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας (βασικός εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας, σύστημα ασφάλειας, κάμερες, σύστημα επικοινωνίας).
 • Την ημερήσια καταγραφή βασικών μεγεθών (ισχύς, παραγωγή, καιρικές συνθήκες).
 • Ταχύτατος εντοπισμός και διάγνωση σφαλμάτων με ελαχιστοποίηση του χρόνου που τίθεται το πάρκο εκτός λειτουργίας.
 • Με τη δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος BMS επιτυγχάνουμε αμεσότερη ενημέρωση και ευχερέστερη διάγνωση σε περίπτωση σφάλματος.
 • Τη σύγκριση δεδομένων παραγωγής, με ιστορικά δεδομένα του ίδιου πάρκου σε αντίστοιχη εποχή του έτους και με αντίστοιχες καιρικές συνθήκες. Δυνατότητα τεκμηρίωσης της «γήρανσης» των Φ/Β πλαισίων και εντοπισμού σφαλμάτων περιορισμένης έκτασης (π.χ. σφάλμα σε ένα μεμονωμένο stringενός inverter).
 • Την επικοινωνία με τοπικά συνεργεία ΔΕΗ για αντιμετώπιση βλαβών δικτύου που επηρεάζουν τη λειτουργία του πάρκου.
 • Τη σύνταξη «Μηνιαίας Αναφοράς» (συγκεντρωτικά μεγέθη παραγωγής, ημερολόγιο συμβάντων, και εργασιών συντήρησης) καθώς επίσης και αντίστοιχης «Ετήσιας Αναφοράς».
 • Σύγκριση καταμετρημένης και τιμολογημένης παραγωγής (έλεγχος μετρητή ΔΕΗ).
Συμπερασματικά με τη διαρκή on-line παρακολούθηση της λειτουργίας και απόδοσης του πάρκου, επιτυγχάνουμε την τεχνική διαχείριση της εγκατάστασης καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, με τη χρήση ειδικού λογισμικού (τηλεμετρία) για την καταγραφή της απόδοσης της ισχύος, με γνώμονα πάντα την αριστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, παράλληλα με τις απορρέουσες πληροφορίες τεχνικής ενεργειακής και χρηματοοικονομικής φύσεως.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου