15/4/13

Διαχείριση Φ/Β Πάρκων

Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα αποτελούν επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με υψηλό ενδιαφέρον για την Ελλάδα.
Ωστόσο λόγω της θέσης των εγκαταστάσεων (απομακρυσμένες, τοποθετημένες σε διαφορετικές περιοχές ενώ συνιστούν ενιαία επένδυση) αλλά και της ευαίσθητης απόδοσης, είναι αναγκαία η «στενή» παρακολούθηση όλων των παραμέτρων μέσα από την ολοκληρωμένη εποπτεία της λειτουργίας.
Εποπτεία που συνδέεται με την ευθυγράμμιση της απόδοσης με τις προϋπολογισμένες (στην μελέτη της επένδυσης) αποδόσεις.
Παράλληλα απαιτείται η συστηματική προληπτική συντήρηση και η άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση δυσλειτουργιών και βλαβών.


Όσο περισσότερο επεκτείνονται οι επενδύσεις στα Φ/Β Πάρκα από έναν φορέα – επενδυτή, τόσο σημαντικότερη και απαραίτητη γίνεται η εγγύηση της εύρυθμης λειτουργίας τους μέσα από:

  •     Τη στενή παρακολούθηση των δεικτών αποδόσεων του Πάρκου.
  •     Την προληπτική συντήρηση ώστε να αποφεύγονται οι βλάβες και δυσλειτουργίες που αναστατώνουν την προβλεπόμενη ισχύ του Πάρκου και προκαλούν ανάσχεση στις χρηματορροές.

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες της Manifest κινούνται στους παραπάνω άξονες, αριστοποιούν τη λειτουργία και εξασφαλίζουν την μεγιστοποίηση της απόδοσης.

Με τις υπηρεσίες διαχείρισης ολοκληρώνουμε την προσέγγιση στην ανάπτυξη έργου Φ/Β Πάρκων, που εκκινούν με τον αρχικό σχεδιασμό, χρηματοδότηση, κατασκευή, σύνδεση στο δίκτυο, εξασφάλιση αριστοποιημένης λειτουργίας, με εξαιρετικά άρτιο συνολικό σχεδιασμό και διαχείριση (management).

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου