10/4/13

Αντιρρυπαντική Προστασία

Η Αντιρρυπαντική προστασία επιφανειών (από ατμούς, ρύπους, χρώματα, χημικά…) συνίσταται σε μια σειρά από σχολαστικές και ευαίσθητες παρεμβάσεις με μηχανήματα και έξυπνα υλικά.
Διαποτίζουμε τα ανόργανα υποστρώματα (ορυκτά κατασκευαστικά υλικά ) με διπλού συστατικού υλικά. Με την διεισδυτικότητα των υλικών σταθεροποιούνται τα σαθρά μέρη , αυξάνονται οι αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης και σε μηχανικές ή χημικές επιδράσεις.
Διαδικασίες Αντιρρυπαντικής Προστασίας:
  • Σχολαστικός καθαρισμός της επιφάνειας για την απομάκρυνση σκόνης, ρύπων, αποσαθρώσεων κ.λ.π έτσι ώστε να υπάρχει σταθερό υπόστρωμα και να εξασφαλίζουμε ισχυρή πρόσφυση.
  • Αφύγρανση επιφάνειας.
  • Επάλειψη (μηχανικά ) με στόχο την διείσδυση του ασταριού στους καθαρούς πλέον πόρους.
  • Επίστρωση σε 2 στάδια του τελικού προϊόντος.
  • Επαναβαφή για μεγιστοποίηση τους τελικού αποτελέσματος.
Έτσι ώστε, ρύποι, χρώματα, κ.λ.π να μην επιτυγχάνουν πρόσφυση και να απομακρύνονται (Easy to Clean) χωρίς να προκαλούνται φθορές στην επιφάνεια.
Ταυτόχρονα επιτυγχάνουμε την απωθητικότητα στο νερό και την ενανθράκωση.

Περισσότερα : www.manifest.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου