11/4/13

Σχεδιασμός Έργου

Διάγνωση – Επιτόπιος Έλεγχος – Μετρήσεις:
Στο στάδιο αυτό:
 • Καταγράφουμε την έκταση της βλάβης ή του προβλήματος.
 • Προσδιορίζουμε την αιτία και επιβεβαιώνουμε τους παράγοντες προσβολής (μετρήσεις).
 • Καθορίζουμε με ακρίβεια την έκταση του προβλήματος (μετρήσεις).
 • Εντοπίζουμε τις απαιτήσεις κατασκευής – επισκευής (ανάγκες χρήσης, συνθήκες λειτουργίας).
 • Λαμβάνουμε δείγματα υλικών.
Οι μετρήσεις γίνονται με θερμογράφο, υγρασιόμετρο κλπ.


Επιλογή Υλικών & Συστημάτων:
Η επιλογή των υλικών και ο σχεδιασμός του συστήματος εφαρμογής είναι βασισμένος:
 • Στα αίτια και στην έκταση του προβλήματος.
 • Στη συμβατότητα με τα προϋπάρχοντα υλικά κατασκευής.
 • Στη διασφάλιση της προστασίας του φέροντος οργανισμού.
 • Στις ειδικές τοπικές κλιματολογικές συνθήκες (μικροκλίμα).
 • Στα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών.
 • Στον περιορισμό του χρόνου παρέμβασης, χωρίς τη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης.
 • Στο διατιθέμενο προϋπολογισμό.
Παρουσίαση Οικονομοτεχνικής Μελέτης:
Η ορθή και ολοκληρωμένη προεργασία – προετοιμασία των επιφανειών, είναι εξίσου σημαντική με την επιλογή και εφαρμογή υλικών και συστημάτων και δεν συνιστά περιττό χρόνο εργασίας ή δαπάνης.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, όσον αφορά στις επιφάνειες εφαρμογής αυτές πρέπει να είναι καθαρές, λείες, χωρίς προεξοχές, ρωγμές, κενά, πλεονάζοντα ή φθαρμένα υλικά, «μεταμορφωμένους» αρμούς, ρωγμές κλπ.Εξάλλου η κατάστασή τους θα διαμορφώσει αποφασιστικά και την τελική αισθητική του έργου.
Η εφαρμογή πραγματοποιείται όπως έχει σχεδιασθεί και σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές που έχει θέσει ο κατασκευαστής των υλικών.
Σημαντικό στοιχείο είναι οι συνθήκες εφαρμογής (θερμοκρασία, υγρασία, ηλιοφάνεια).

Προστασία – Επιθεώρηση – Παράδοση Έργου:
Το έργο πρέπει να προστατευθεί μέχρι την πλήρη ωρίμανση εφαρμογής των υλικών, ώστε να ισχύσει η εγγύηση του έργου.
Μετά την ωρίμανση διενεργείται η τελική επιθεώρηση και γίνεται παράδοση – παραλαβή του έργου με την τήρηση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου