15/4/13

Έργα Παροχής Ανθρώπινου Δυναμικού

Τις υπηρεσίες παροχής ανθρώπινου δυναμικού της Manifest χαρακτηρίζει η στενή συνεργασία, η εμπιστοσύνη, η εχεμύθεια, η αποτελεσματικότητα, τα υψηλά standards εξυπηρέτησης, τιμώντας την επιλογή του πελάτη, με ουσιαστική δέσμευση ποιότητας, ως μία αυξανόμενη πρόκληση.

Ως ενδεικτικά έργα στα οποία αξιοποιείται η παροχή ανθρώπινου δυναμικού αναφέρουμε:
  • Έργα που συνιστούν το σύνολο των υπηρεσιών Facility Management -Υποστήριξη  events
  • Ταξινόμηση αρχείων
  • Μετεγκαταστάσεις
  • Reception
  • Security
  • Κάλυψη κυκλικών αναγκών
  • Κάλυψη εποχικών αναγκών
  • Αντικαταστάσεις. (άδειες, ασθένειες κτλ)
  • Υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες catering

Στη διάθεση του παρεχόμενου ανθρώπινου δυναμικού τίθενται τα απαραίτητα μέσα και μηχανολογικός εξοπλισμός.
Οι διατιθέμενες ειδικότητες είναι: receptionists, καθαρίστριες, καθαριστές, εργάτες-τριες, ηλεκτρολόγοι, security, υδραυλικοί κτλ.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου