11/4/13

Καταπολέμηση Τρωκτικών

Σήμερα τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις, καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική και επαληθεύσιμη καταπολέμηση των τρωκτικών.
Τρωκτικά που προκαλούν ζημιές στα κτίσματα, μεταφέρουν και μεταδίδουν θανατηφόρες ασθένειες και συμπεριφέρονται ανταγωνιστικά, ως προς τον άνθρωπο, για την εξασφάλιση τροφής. Επιπροσθέτως προκαλούν φθορές τόσο στα κελύφη των εγκαταστάσεων, όσο και στους εξοπλισμούς.
Η εξολόθρευσή τους αποτελεί πρόκληση για τη Manifest.

Πρόκληση για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη της οικονομικής δραστηριότητας μιας εγκατάστασης, από αναστατώσεις αλλά και από καταστροφές.
Για μας ο χρόνος αποτελεί ενεργό και κρίσιμο παράγοντα, τόσο στην ανάσχεση του προβλήματος, όσο και στην οριστική επίλυσή του. Αλλά και κρίσιμο παράγοντα για τη διαμόρφωση της σχέσης κόστους – απόδοσης.
Ωστόσο η καταπολέμηση εμφανίζει ιδιαιτερότητες και δυσκολίες:
Η πρόσκληση από τις εγκαταστάσεις για ανάληψη δράσης, γίνεται αφού εντοπιστεί το πρόβλημα σε έκταση.
Υπάρχουν άφθονες πηγές εναλλακτικής «τροφής» για τα τρωκτικά, έτσι το επίπεδο κατανάλωσης των δολωμάτων είναι χαμηλό.
Υπάρχει μεγάλη έμφυτη επιφυλακτικότητα (νεοφοβία) με την οποία αντιμετωπίζουν νέα και άγνωστη τροφή, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η κατανάλωση των δολωμάτων.
Από τις προαναφερόμενες δυσκολίες, καθίσταται επιτακτική η υιοθέτηση καθιερωμένων συνθέσεων δολωμάτων (αντιπηκτικά δεύτερης γενιάς) καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και συστήματα που να αξιοποιούν στο έπακρο τη φυσική συμπεριφορά των τρωκτικών.
Φυσική συμπεριφορά με χαρακτηριστικά:
  • Τους ετήσιους κύκλους δραστηριότητας.
  • Τη νυχτερινή λήψη τροφής.
  • Τη νεοφοβία.
  • Το ένστικτο αναζήτησης τροφής.
  • Τις τακτικές συνήθειες.
  • Τις ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων και της φυσιολογίας.
Υιοθετούμε, στην καταπολέμηση των τρωκτικών, λύσεις (Υγειονομικές εφαρμογές) υψηλής προστιθέμενης αξίας, βασισμένες σε 3 πυλώνες:
  • Την αυξανόμενη ανάγκη διασφάλισης της υγείας των πληθυσμών των εγκαταστάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία ειδών (πανίδας) που δεν αποτελούν στόχο, με δολώματα ελάχιστης τοξικότητας και μηδενικής βιοσυσσώρευσης για το περιβάλλον (χλωρίδα).
  • Τη συμφέρουσα οικονομική Μεθοδολογία-Σύστημα καταπολέμησης όλων των τρωκτικών.
  • Την επιτάχυνση του χρόνου αντιμετώπισης, ως πολύτιμη απαίτηση, στο πλαίσιο των οικονομικών και λειτουργικών απαιτήσεων σήμερα.
Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου