15/4/13

Υπηρεσίες - Προγράμματα Διαχείρισης Απορριμάτων

Η Manifest με την τεχνογνωσία Facility Management που διαθέτει είναι σε θέση να εφαρμόσει ολοκληρωμένα προγράμματα στο σύνολο των αναγκών του κύκλου της διαχείρισης των απορριμμάτων, τα οποία είναι:
  • Προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων σε εγκαταστάσεις, Εμπορικά Κέντρα, κεντρικές οδικές αρτηρίες, υπαίθρια – υπόγεια parking, πλατείες, πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους, ακτές κ.λ.π.
  • Προγράμματα συλλογής – μεταφοράς οικοδομικών απορριμμάτων. Υλικά από κατασκευές, ανακαινίσεις, γκρεμίσματα, αποξηλώσεις περισυλλέγονται και απομακρύνονται άμεσα σε ευέλικτα ωράρια.
  • Προγράμματα συγκέντρωσης και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων όπως έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, μηχανήματα κ.λ.π.
Η απόθεση ή η διαχείριση τους γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Προγράμματα καθαρισμού και απομάκρυνσης υλικών από οικόπεδα, αποθήκες, εγκαταστάσεις.
  • Προγράμματα εξυγίανσης και απόσμησης σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους, συνοδευόμενα από υγειονομικές εφαρμογές.
  • Προγράμματα καταστροφής – πρωτόκολλα.
Αναλαμβάνουμε τα προς απόσυρση – καταστροφή εμπορεύματα, αρχεία κ.λ.π. και σας παραδίδουμε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο καταστροφής αχρήστων, απαξιωμένων αποθεμάτων, αρχείων, ανταλλακτικών κ.λ.π.
Τα προαναφερθέντα προγράμματα τυγχάνουν ολοκληρωμένης υποστήριξης, που βασίζεται στο σύνολο της εταιρικής δομής της Manifest και είναι:
  • Αριστοποιημένα τεχνικά
  • Συμβατά με τις προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία
  • Εφαρμόσιμα γιατί λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας
  • Βιώσιμα οικονομικά
                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου