9/4/13

Κέντρο Λήψης Σημάτων

Σκοπός:
Η υποδοχή όλων των Σημάτων από τα τοποθετημένα στις εγκαταστάσεις των πελατών μας, Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας και η ενεργοποίησης Αντίμετρων διαμορφώνουν το Επιχειρησιακό πλαίσιο της αποστολής του Κέντρου Λήψης Σημάτων.
Πρόκειται για την καρδιά της λειτουργίας του Total Security Management.
Είναι το “στρατηγείο” λήψης σημάτων για κάθε συμβάν και ταυτόχρονα εντολέας μηνυμάτων προς ενεργοποίηση Αντίμετρων (Counter Measures).
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες:

Το Κ.Λ.Σ. δεν υποδέχεται, ούτε αποστέλλει μηνύματα, ούτε κάθε μεμονωμένο γεγονός το ορίζει ως συμβάν με κώδικα.
Διαμορφώνει ένα σύνολο υπηρεσιών από την “στιγμή” εμφάνισης του γεγονότος, έως την “αποκατάσταση” και επαναφορά του αρχικού status.
Κάθε σήμα (Διάρρηξης, Πυρκαγιάς, προσωπικής απειλής, ιατρικής ανάγκης, διακοπής ρεύματος, πτώσης μπαταρίας, ελέγχου δοκιμής συστήματος, ενεργοποίησης (ON) παύσης (OFF) λειτουργίας, επαναφοράς – αποκατάστασης κάποιου επί μέρους ή συνόλου συστημάτων), με υποδειγματική ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, “μεταμορφώνεται” σε μία Data Bank (ημερομηνία, ώρα, κωδικός πελάτη, διαταραχθέν σύστημα, τοπογραφία ζώνης), που με βάση προδιαγεγραμμένο σχέδιο ενεργειών (παραμετροποιημένο), αυτοματοποιημένα κινητοποιεί (Άμεσο Δράση, Manifest – Patrol, αρμόδιους τεχνικούς, πυροσβεστική, Κέντρα Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας κ.λ.π.).
Ενδεικτικές Περιπτώσεις Σημάτων - Δυνατότητες Ελέγχων:
 • Σημείο διάρρηξης (ζώνη) προστατευόμενης εγκατάστασης
 • Σημείο απόπειρας παραβίασης
 • Απόπειρα ανεύρεσης κωδικού πληκτρολογίου
 • Εξαίρεση ζωνών κατά την όπλιση συστημάτων
 • Πρόβλημα ή βραχυκύκλωμα καλωδίων ζώνης
 • Μη όπλιση συστημάτων μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας
 • Αφόπλιση συστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας
 • Όπλιση – αφόπλιση με αναγνώριση χρήστη
 • Αφόπλιση υπό το καθεστώς απειλής
 • Προσωπική απειλή
 • Πυρανίχνευση, διαφυγή αερίων, πλημμύρες κ.λ.π.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας (TEST)
 • Επαναφορά, αποκατάσταση μετά από πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή
 • Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης βοηθητικής εξόδου (τροφοδοσία radar)
 • Πρόβλημα ή διακοπή (220V) ρεύματος και επαναφορά
 • Κατάσταση μπαταριών (24ωρος έλεγχος, πτώση ή αποσύνδεση και επαναφορά ή επανασύνδεση)
 • Απώλεια real time κεντρικής μονάδας και επαναπρογραμματισμός
 • Αποστολή ιστορικού προς εξουσιοδοτημένους, για την εγκατάσταση, αποδέκτες
 • Παρακάμψεις (Bypass) ζωνών συστημάτων
Συμπερασματικά το Κέντρο Λήψης Συστημάτων είναι προσανατολισμένο στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία των Συστημάτων Ασφαλείας του πελάτη, στα υφιστάμενα σχέδια, στις υποδείξεις και στις πάγιες εντολές.
Και την κρίσιμη στιγμή δεν “αποκαλύπτει” εγγενείς αδυναμίες.
Γιατί απλά δεν υπάρχουν.

Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου