10/4/13

Στατικές Φυλάξεις

Η Manifest Security σημαντικός πάροχος υπηρεσιών και Ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας, λύσεων που συνδυάζουν τον Επιχειρησιακό σχεδιασμό με την υψηλή τεχνολογία, έχει ορίσει τις στατικές φυλάξεις (πύλη υποδοχής, δευτερεύουσα πύλη ή εσωτερική περιπολία) ως κομβικό σημείο ασφαλείας και ως ένα σημαντικό κύριο και γνήσιο υποσύνολο ασφαλείας (subsystem security management).
Αποστολή είναι το έργο που αναλαμβάνουν να επιτελέσουν οι στατικές φυλάξεις.

Πολιτικές είναι οι μεθοδολογίες διοίκησης και ο καθορισμός των συντεταγμένων, με τις οποίες αντιμετωπίζονται τα μείζονα ζητήματα, ώστε να επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Στρατηγική είναι η συνολική ικανότητα, αξιοποίησης των διαθεσίμων πόρων, προκειμένου να δίδονται λύσεις σε επιχειρησιακά ζητήματα ασφαλείας με όσο το δυνατόν μικρότερες αναταράξεις.
Σχεδιασμός είναι το σύνολο των αποτρεπτικών μέτρων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν, όσον αυτό είναι δυνατόν, οι επιπτώσεις από κάθε μορφής απόπειρα “επίθεσης” στις εγκαταστάσεις.
Η φύλαξη απαιτεί συνεχή προσπάθεια και βελτίωση, Αν σήμερα έχουμε επιτύχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο φύλαξης, αυτό δεν σημαίνει ότι το ίδιο θα ισχύει και αύριο, αν δεν λαμβάνονται συνεχώς και αδιάλειπτα, τα κατάλληλα μέτρα και δεν υλοποιούνται ενδελεχείς έλεγχοι δοκιμών διείσδυσης (Penetration Testing).

Με τις επιθεωρήσεις ελέγχεται ο βαθμός ετοιμότητας της φύλαξης (security Redines Audit) και αυξάνεται σταδιακά, αλλά σταθερά, ο δείκτης ασφαλείας του προγράμματος (security program).

Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου