13/4/13

Μελέτες - Σχεδιασμός

Η Manifest αναλαμβάνει την εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών για πράσινα έργα, τοπία, κήπους και επιμελείται την υλοποίησή τους.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπία (xenia/1-4-2000) που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία το 2000, προσδιορίστηκε με απόλυτη σαφήνεια πως «Τοπίο ορίζεται ένα προσδιορισμένο τμήμα περιοχής έτσι, όπως, την έχει αντιληφθεί ο πληθυσμός, ο οποίος τη βιώνει και της οποίας ο χαρακτήρας αποτελεί μια συνολική ενότητα πράξεων από φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, καθώς και από τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις».

Ο σχεδιασμός αποτυπώνει τις σκέψεις, τις επιθυμίες, τις επιλογές, τις προτιμήσεις του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, σε συγκερασμό με τις υπάρχουσες ιδιαιτερότητες που αφορούν στα προϋπάρχοντα χαρακτηριστικά:
 • Το μικροκλίμα της ζώνης εγκατάστασης.
 • Το ανάγλυφο και την εξωτερική μορφολογία.
 • Την αρχιτεκτονική και τη χρήση των κτιρίων.
 • Τις κλίσεις, το έδαφος, το υπέδαφος, τους υπάρχοντες εκβραχισμούς.
 • Τις πρακτικές και λειτουργικές ανάγκες του τοπίου.
 • Τις αισθητικές απαιτήσεις.
 • Την κλίμακα της εγκατάστασης.
 • Το διατιθέμενο προϋπολογισμό.
Στοχεύοντας στην επίτευξη έργων πρασίνου ως ποιότητα ζωής, ανάσα δροσιάς, εστία γαλήνης και αναψυχής, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση, με εφόδια την επιστημονική και τεχνική γνώση, την εμπειρία, τη δημιουργική  μας διάθεση και με εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών, δημιουργούμε πράσινα τοπία υψηλών προδιαγραφών.
Σχεδιάζουμε έξυπνες λύσεις, χρηστικών, λειτουργικών χώρων, αναλύοντας ανάγκες, ενσωματώνοντας προτάσεις απαιτήσεων, με βάση τους διατιθέμενους πόρους.
Η Μελέτη-Σχεδιασμός διαρθρώνεται με βάση τα εξής στάδια:
 • Επιμέτρηση-αποτύπωση περιοχής.
 • Προσδιορισμός σημείων ενδιαφέροντος.
 • Καταγραφή δεδομένων:
 • Προσανατολισμός (Ηλιοφάνεια-Σκιάσεις).
 • Στοιχεία μικροκλίματος.
 • Ανάγλυφο περιοχής.
 • Υπέδαφος.
 • Λειτουργικές ανάγκες.
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός.
 • Μελέτη χωματουργικών διευθετήσεων, εμπλουτισμούς υπεδάφους-εδάφους.
 • Φυτοτεχνική μελέτη.
 • Μελέτη φωτισμού.
 • Ειδικές διακοσμητικές κατασκευές.
 • Ηλεκτρολογικά και υδραυλικά έργα.
 • Αποστραγγιστικά δίκτυα. Μονώσεις.
 • Προγράμματα συντήρησης πρασίνου.
Με την ολοκλήρωση της μελέτης, τα κατασκευαστικά σχέδια οπτικοποιούνται.
Με τη βοήθεια του φωτορεαλιαλισμού (κάτοψη, θέαση από υψηλά, τρισδιάστατη δομή) επιτυγχάνουμε:
 • Περιήγηση στο έργο (εικονική) στις 4 εποχές.
 • Μελλοντική απεικόνιση ανάπτυξης σε 1,2,3,4 χρόνια κτλ.
 • Εικονική περιήγηση με όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες π.χ. νύχτα, πρωί, με συννεφιά, με δυνατό άνεμο, ακόμη και όταν λειτουργεί το αυτόματο πότισμα, όλες τις ώρες της ημέρας (σκίαση).
Έτσι ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης έχει σαφή εικόνα του έργου, σε όλες τις εκφάνσεις, πριν την εντολή ανάθεσης κατασκευής.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου