15/4/13

Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας

Η Manifest θέτει ως πρώτη προτεραιότητα και απόλυτη προϋπόθεση αποδοτικής λειτουργίας, την Ολοκληρωμένη Προστασία όλων των διασυνδεδεμένων εγκαταστάσεων του Φ/Β πάρκου. Προστασία αποτελεσματική και αξιόπιστη κάτω και από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Προστασία επιβεβλημένη εξαιτίας των δύσκολων χωροθετήσεων, με παράλληλη ύπαρξη πολύτιμων και υψηλής αξίας περιουσιακών στοιχείων.
Στόχος των συστημάτων είναι η πρόληψη των αυξημένων αλλά και άλλων τυχαίων γεγονότων, ποικίλης πολυπλοκότητας.

Τα κατωτέρω περιγραφόμενα συστήματα χρησιμοποιούνται κατά μόνας, συνθετικά, συνδυαστικά, ανάλογα με την κάλυψη αναγκών που αναδεικνύονται μέσα από τη μελέτη Ασφάλειας, το μέγεθος του έργου και τις ιδιαιτερότητες του έργου, τις επιθυμίες του πελάτη.
 • Συστήματα Συναγερμού
 • Περιμετρική Προστασία
Πρόκειται για προληπτική και κρίσιμη προστασία αποτροπής, μέσα από τις κατωτέρω εναλλακτικές λύσεις:
 • Υπέρυθρες Δέσμες
Διαμορφώνονται δέσμες περιμετρικά με στόχο την αποτροπή του εισβολέα και άμεση ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου.
Παρά τη διαμόρφωση των ακτίνων σε δύο συχνότητες, για μεγαλύτερη προστασία από το εξωτερικό φως και τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, υπάρχουν κίνδυνοι παραβίασης και ψευδοσυναγερμών σε περίπτωση κακοκαιρίας.
 • Μικροκυματικές Δέσμες
Τοποθετούνται μικροκυματικές δέσμες, ανίχνευσης κίνησης, υψηλής ποιότητας, δημιουργώντας εικονική φραγή κατά πλάτος και καθ’ ύψος. Με τα εξελιγμένα φίλτρα αναζήτησης που διαθέτουν καθώς και την απαράμιλλη αντοχή σε μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, λόγω της βιομηχανικής τους κατασκευής, έχουμε απόλυτη περιμετρική ασφάλεια. Η ορθή εγκατάσταση συνεχόμενων δεσμών, με αλληλοκάλυψή τους, είναι κρίσιμη παράμετρος.
 • Αισθητήρες Περίφραξης
Τοποθετούνται αισθητήρες (οπτική ίνα ή ακουστικό καλώδιο) επάνω στην περίφραξη που δίδουν σήμα συναγερμού σε απόπειρες κοπής, παραβίασης ή ανάβασης. Δυνατοί άνεμοι ενέχουν την πιθανότητα ψευδοσυναγερμού.
 • Αισθητήρες Εδάφους
Πρόκειται για σύστημα που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις 2 σειρών περιφράξεων. Εγκαθιστάται στο ενδιάμεσο των δύο περιφράξεων (οπτική ίνα ή ακουστικό καλώδιο) ‘ώστε να εντοπίζονται οι απόπειρες εισόδου και να δίδεται σήμα συναγερμού.
 • Προστασία Οικισμού Εγκατάστασης Εξοπλισμού
Για την προστασία του οικίσκου εγκαθίσταται σύστημα συναγερμού (επαφές, εσωτερικά ραντάρ, πληκτρολόγιο κτλ) με παράλληλη τοποθέτηση ανιχνευτή καπνού και ανιχνευτή πλημμύρας.
Στις ζώνες του πίνακα προγραμματίζονται όλα τα σήματα από τα περιφερειακά συστήματα ασφαλείας που έχουν εγκατασταθεί.
 • Προστασία των Panels
Έχουν καταγραφεί κρούσματα κλοπής Panels με τη βοήθεια γερανών. Με αυτή τη μεθοδολογία δεν ενεργοποιείται η περιμετρική ασφάλεια, καθώς ο γερανός λειτουργεί εκτός του Φ/Β πάρκου και σε μεγάλο ύψος.
Για την αντιμετώπιση αυτών των κακόβουλων ενεργειών, υιοθετείται η εγκατάσταση πλαστικής οπτικής ίνας που παγιδεύει όλα τα SolarPanels. Έτσι ειδικός πίνακας διοχετεύει ορατό φώς μέσα από την οπτική ίνα που ανιχνεύεται συνεχώς στην άκρη του για τη συνέχειά της.
Αν αποπειραθεί κάποιος να αφαιρέσει Panel από τη συστοιχία αναγκαστικά κόβει την ίνα, δίδοντας αμέσως συναγερμό.
 • Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης
 • Σταθερές Κάμερες
Εγκαθίστανται περιμετρικά σταθερές κάμερες που εποπτεύουν, «κοιτώντας» η μία την άλλη, διαθέτοντας υπέρυθρα LED για τη νυχτερινή επόπτευση.
 • Κίνητες Κάμερες (PTZ)
Εγκαθίστανται, ανάλογα της έκτασης του χώρου, σε σημεία έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του χώρου με λεπτομερή επιτήρηση, πλήρη και πανοραμική επόπτευση. Κινούνται χειροκίνητα από τον χρήστη μέσω χειριστηρίου, software, κινητού τηλεφώνου και αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί η ζώνη του συστήματος.
Διαθέτουν υψηλής ποιότητας σφαιρικούς φακούς για την καλύτερη εστίαση των ακτίνων σε μεγαλύτερη απόσταση, αλλά και ενσωματωμένα υπέρυθρα για χαμηλούς φωτισμούς.
 • Καταγραφικό (DVR)
Εγκαθίσταται στον οικισμό και καταγράφει τις κάμερες. Επίσης κινεί μέσω software ή χειριστηρίου τις κάμερες. διαθέτει κάρτα δικτύου ώστε να ελέγχεται απομακρυσμένα από το χρήστη ή το Κέντρο Λήψης Σημάτων 24ωρης λειτουργίας. Η αποθήκευση αρχείων εικόνας, υποστηρίζει αποφασιστικά την τεκμηρίωση κλοπών ή κακόβουλων ενεργειών και την αποζημίωση του επενδυτή κατά το ποσό που καλύπτονται από το ασφαλιστικό συμβόλαιο.
 • Μετάδοση Σήματος
Η μετάδοση της εικόνας γίνεται μέσω ADSL με τη χρήση Modem/Router. Η αδυναμία εγκατάστασης ADSLγραμμών αναπληρώνονται μέσω 3G/UMTS από πάροχο κινητής τηλεφωνίας, με περιορισμό στον όγκο μεταφοράς δεδομένων. Αν δεν υπάρχει ούτε σήμα 3G/UMTS τότε η μετάδοση της εικόνας μπορεί να γίνει δορυφορικά, με το συνήθη περιορισμό όγκου μεταφοράς δεδομένων.
 • Σημαντικές Παρατηρήσεις
Με την υιοθέτηση των ανωτέρω τηρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που τίθενται από τα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια κλοπής.
Παρέχουμε τη δυνατότητα συνδυασμένης επιτήρησης της παραγωγικής λειτουργίας του πάρκου (σύστημα «τύπου BMS») και του συστήματος ασφαλείας, από το Κ.Λ.Σ. (Κέντρο Λήψης Σημάτων), με άμεση ανταπόκριση και δυνατότητα ενημέρωσης του επενδυτή.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου