15/4/13

Περιγραφή συστημάτων και εξοπλισμού

Skip Containers
Ανοικτού τύπου containers ωφέλιμου όγκου 10m3 και βάρους 8tn. Χρησιμοποιούνται συχνά σε έργα αποκομιδής αδρανών δομικών υλικών (μπάζα), αλλά και οικιακής προέλευσης ογκωδών αντικειμένων. Η λειτουργικότητα και τα χαρακτηριστικά τους τα καθιστούν ιδανικά για εμπορικά και βιομηχανικά στερεά απόβλητα.
Αποτελούν εύχρηστη λύση για υλικά ανακύκλωσης (γυαλί, μέταλλα).
Συνεργάζονται και εξυπηρετούνται από οχήματα συλλογής και μεταφοράς που είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό φορτοεκφόρτωσης με δύο περιστρεφόμενους βραχίονες και αλυσίδες (το κοινώς γνωστό ως αλυσιδάκι).

Τα Skip Containers είναι κατασκευασμένα από χάλυβα S235( St 37) για ανταπόκριση σε απαιτήσεις προδιαγραφών DΙΝ 30.720.
Οι διαστάσεις τους (μήκος 3,91m και ύψος 1,6m) τα καθιστούν ευέλικτα σε δύσκολους χώρους ή στους περιορισμούς της πόλης.

Open Top Containers
Ανοικτού τύπου containers ωφέλιμου όγκου 35m2 και βάρους 15tn.
Κατάλληλα για συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων βιομηχανικών και εμπορικών απορριμμάτων που απαιτούν υψηλή περιοδικότητα όγκου εξυπηρέτησης (εμπορικά κέντρα, βιομηχανίες, αποθήκες, Logistics κ.λ.π.).
Απαραίτητα σε μεγάλες ποσότητες ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, συσκευές, αποξηλωθείσες κατασκευές κ.λ.π.).
Εξυπηρετούνται από οχήματα συλλογής και μεταφοράς που διαθέτουν μηχανισμό φορτοεκφόρτωσης (Roll on – Roll off) με την χρήση άγκιστρου (Hook Lift).
Οι διαστάσεις τους (6,5mX2,43mX2,40m) και ο σχεδιασμός κατασκευής (DΙΝ 30722) διασφαλίζουν άριστες μηχανικές ιδιότητες, υψηλή αντοχή σε παραμορφώσεις και στρεβλώσεις από τις εσωτερικές πιέσεις – οι οποίες αναπτύσσονται κατά την πλήρωση με βαρέως τύπου φορτία – και τις εξωτερικές καταπονήσεις που υφίστανται κατά την διάρκεια των σταδίων φορτοεκφόρτωσης.
Όλα τα ανωτέρω τα καθιστούν εξοπλισμό απαραίτητο σε πολλαπλά συστήματα διαχείρισης.
Press Containers
Κλειστού τύπου containers, με ισχυρό σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 10m3 και 23m3.
Η πλέον ενδεδειγμένη λύση, σε μεγάλες εγκαταστάσεις για στερεά απορρίμματα που επιδέχονται συμπίεση με στόχο την μείωση του όγκου. Ιδανικός εξοπλισμός για οργανικά απόβλητα οικιακής φύσης και συλλογή υλικών ανακύκλωσης (χαρτί, πλαστικό).
Συνεργάζονται και εξυπηρετούνται από οχήματα συλλογής και μεταφοράς που είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό φορτοεκφόρτωσης (Roll on – Roll off) με την χρήση άγκιστρου (Hook Lift).
Αποτελούνται από δύο λειτουργικά μέρη ενσωματωμένα στο ίδιο εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα.
Το πρώτο τμήμα αποτελεί τον χώρο υποδοχής των στερεών αποβλήτων με εύχρηστη είσοδο τροφοδοσίας, βαρέως και στεγανού τύπου.
Το δεύτερο τμήμα (κλειστός χώρος) περιλαμβάνει το υδραυλικό σύστημα συμπίεσης (Δύναμη συμπίεσης 310ΚΝ) και τον ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου.

Open Top Containers
Ανοικτού τύπου containers με μηχανισμό φόρτωσης τύπου αρπάγης και χωρητικότητας 35m3.
Είναι κατασκευασμένα από χάλυβα S235(St37) σύμφωνα με το πρότυπο DIN 30722 (Grab Containers).
Είναι εξοπλισμός που δίνει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα και λύσεις σε πολλαπλά προβλήματα.
Απορριμματοφόρα πλάγιας ή οπίσθιας φόρτωσης για περισυλλογή κάδων δρόμου.
Καλαθοφόρα οχήματα (ανυψωτικά – ρυμουλκούμενα, ψαλιδωτά, αρθρωτά, τηλεσκοπικά) για πάσης φύσεως εναέριες εργασίες με εργονομία, ταχύτητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Υδροφόρα οχήματα με εξοπλισμό κατάβρεξης οδών, πλύσης, ποτίσματος, κατάβρεξης.
Οχήματα αποφράξεων για αγωγούς ομβρίων και λυμάτων.
Αναρροφητικά μηχανικά σάρωθρα για καθαρισμούς δρόμων, επιφανειών κ.λ.π.
Αυτοκινούμενους και ελκόμενους εξοπλισμούς καθαρισμού ακτών.
Κοινόχρηστους κάδους απορριμμάτων (επίστηλοι, επιδαπέδιοι, δίτροχοι, τετράτροχοι (μεταλλικοί – πλαστικοί – ξύλινοι – με θυρίδες υποδοχής – σύστημα κλειδώματος – ποδόφρενο – ποδομοχλό), χειραμαξίδια οδοκαθαριστών κ.λ.π.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου