13/4/13

Ο Ρόλος του Εδάφους

Για την αποδοτικότητα και ανάπτυξη του φυτικού υλικού είναι κρίσιμος παράγοντας, η ύπαρξη κατάλληλου και γόνιμου εδαφικού υποστρώματος.
Γι’ αυτό και είναι προαπαιτούμενο η εδαφολογική  εξέταση (τόσο σε εδαφολογικό εργαστήριο όσο και με οπτική παρατήρηση-ανίχνευση), από την οποία θα προκύψει η αναγκαιότητα μεταβολής και βελτίωσης των φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών του εδαφικού υποστρώματος, το οποίο καλείται να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει το φυτικό υλικό.

Η χρήση φυτοχωμάτων και η ποιότητά τους προσδιορίζεται από το ρόλο και την αποστολή τους:
  • Ενισχυτικό, ανάλογα με τα είδη που θα φυτευθούν.
  • Κόκκους οξυγόνωσης του εδάφους.
  • Μείωση πύκνωσης.
Το έδαφος του κήπου-πρασίνου αποτελεί μια ζωντανή οντότητα, η οποία συνεχώς μεταβάλλεται, από την επίδραση φυσικοχημικών παραγόντων (φως, νερό, άνεμος, θερμοκρασία, χημικές ουσίες) με τη συμμετοχή βιολογικών παραμέτρων (έντομα, μύκητες, βακτήρια κτλ.)
Οι εδαφικές παρεμβάσεις βελτιώνουν τη γονιμότητα αλλά και την υδατοπερατότητα με κατάλληλα υλικά (ποταμίσια άμμο, χούμο κτλ.)
Η ύπαρξη σωστού και γόνιμου εδαφικού υποστρώματος, εργασίες υποδομών, αποστραγγιστικά δίκτυα, διαχωριστικά εδάφους.
Σημαντική είναι η αποστολή των βιολογικών παραγόντων.
Από τους βιολογικούς παράγοντες τεράστια σημασία έχουν οι μικροοργανισμοί.
Οι χρήσιμοι μικροοργανισμοί κατά κανόνα εντοπίζονται στα επιφανειακά στρώματα, καθώς οι επιβλαβείς μικροοργανισμοί, συνήθως, κινούνται σε βαθύτερα στρώματα του εδάφους.
Οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί συνεισφέρουν θετικά και αποφασιστικά:
  • Δημιουργούν οργανική ουσία και χώμα, βελτιώνοντας τη γονιμότητα του εδάφους.
  • Προσλαμβάνουν υλικά του εδάφους και τα μετασχηματίζουν σε αφομοιώσιμα συστατικά από τις ρίζες ή τα διασπούν ώστε να μην είναι τοξικά για τα φυτά.
  • Αποκαθιστούν τη βιολογική ισορροπία στο έδαφος.
  • Οργανισμοί, όπως οι γεωσκώληκες, ανοίγουν στοές στο χώμα, βελτιώνοντας τον αερισμό και την αποστράγγισή του, αφρατοποιώντας και ψιλοχωματίζοντας το έδαφος.
  • Δεσμεύουν χημικά στοιχεία από τον αέρα, χρήσιμα για την ομαλή λειτουργία των φυτών.
  • Βελτιώνουν την οξύτητα του εδάφους.
  • Συμμετέχουν στην παραγωγή βιταμινών και ορμονών που είναι απαραίτητες ουσίες στα φυτά του κήπου.
Συμπερασματικά οι ζωικοί οργανισμοί στο έδαφος είναι οι πιο αξιόπιστοι και ισχυροί σύμμαχοι στη συντήρηση των έργων πρασίνου.

                                                                                                             Περισσσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου