15/4/13

Διαχείριση Απορριμμάτων

Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων, έχει καταγραφεί υπερδιόγκωση απορριμμάτων, με συνέπεια, η διαχείρισή τους να αποτελεί, όχι μόνο περιβαλλοντικό πρόβλημα για τις αρχές και τους πολίτες, αλλά και ζήτημα οικονομικής σπουδαιότητας για τις επιχειρήσεις.
Η Manifest συνδυάζοντας την τεχνογνωσία στο Facility Management, αλλά και μια εκτεταμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων, είναι σε θέση, να ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις και προδιαγραφές των πελατών της και να διαμορφώνει εξατομικευμένες λύσεις (taylor made) σε κάθε διαχειριστικό πρόβλημα απορριμματικής προέλευσης.

Λύσεις ορθολογικές, αλλά και συνάμα λειτουργικές και οικονομικές.
Λύσεις που να ανταποκρίνονται σε κάθε ιδιομορφία, να παρέχουν οικονομική διέξοδο και να απαλλάσσουν από προβλήματα νομοθετικά, αισθητικής, οσμών, ρύπανσης κα υγιεινής.
Οι παραδοσιακοί χειρισμοί, η ανοχή, οι αποσπασματικές λύσεις ή οι λογικές του προσωρινού και της απόπειρας παράκαμψης του προβλήματος, έχουν εξαντληθεί.
Γιατί τέτοιες διευθετήσεις δυσφημούν τις ευγενείς προθέσεις και οδηγούν σε κόστη χωρίς αντίκρισμα.
Η δυναμική του κλάδου, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι νομοθετικές ρυθμίσεις και συνεπώς οι διευρυνόμενες ανάγκες αποτελούν πρόκληση, στην οποία η Manifest ανταποκρίνεται με επιτυχία.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου