15/4/13

Διαχείριση Απορριμμάτων

Η Manifest με οικολογική συνείδηση και ταυτότητα αποδίδει την απαιτούμενη βαρύτητα και προτεραιότητα  στη διαχείριση περιβαλλοντικών ζητημάτων.
Η διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων και παραμέτρων αποτελεί άρρηκτο μέρος του συνόλου των λειτουργιών της μαρίνας αλλά και δέσμευση αξίας και κοινωνικής ευθύνης για τη Manifest.
Παρακολουθούμε και εφαρμόζουμε σύγχρονα συστήματα (τεχνολογιών και πρακτικών) για τη διαχείριση ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με συνεχή αναζήτηση μεθόδων αριστοποίησης, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη.
Έχουμε ενσωματώσει περιβαλλοντικές πρακτικές στην αντιμετώπιση προβλημάτων ρύπανσης (χερσαίας και θαλάσσιας) με παράλληλη μείωση του κόστους λειτουργίας.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου