4/7/13

Διαχείριση Απορριμμάτων στην Microsoft Hellas

Η Microsoft Hellas έχει επιλέξει ως στρατηγικό συνεργάτη την Manifest στο τομέα της διαχείρισης των εγκαταστάσεων  της.

Εκτός λοιπόν των υπηρεσιών καθαρισμού, υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών που συνθέτουν το Facility Management, στη λίστα τελευταία προστέθηκε και η διαχείριση απορριμμάτων, που αποτελεί το κλειδί για την περιβαλλοντική προστασία.

                                                                                                                Περισσότερα: www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου