9/6/14

Αποψίλωση Οικοπέδων
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών είναι  οι φωτιές και οι πυρκαγιές, οι οποίες μπορεί να αποβούν καταστροφικές για το περιβάλλον και όχι μόνο.
Εστία για μία φωτιά μπορεί να αποτελέσει ακόμα και μία στιβάδα ξερών χόρτων στην άκρη ενός πεζοδρομίου ή ακόμα και μέσα σε ιδιόκτητο χώρο.


Σύμφωνα με:

1.       την Πυροσβεστική Διάταξη υπ.αριθμ. 4 ΦΕΚ 724 τ.β΄ / 22-12-1987 (άρθρο 1),
2.       το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα.

Οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο νομείς οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου τους, υποχρεούνται να:
·   προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα,
·   προβούν στην απομάκρυνση των κομμένων χόρτων που τυχόν θα προκύψουν, καθώς και άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα στις ιδιοκτησίες τους και
·   προβούν στην αποψίλωση του πεζοδρομίου εντός των ορίων της ιδιοκτησίας τους.
  
Σε όσους ιδιοκτήτες οικοπέδων σταλθεί ειδικό έντυπο από το κράτος ότι  πρέπει να προχωρήσουν στις παραπάνω διαδικασίες, οφείλουν να το πραγματοποιήσουν στο διάστημα μεταξύ 1 Μαΐου και 31 Οκτωβρίου. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κύρωση με πρόστιμο  που αναλογεί σε 0,50€ / m2.  

                                                                                                                Περισσότερα: www.manifest.gr  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου